ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/11/2012 dermatologie [cs] การออกเสียง : dermatologie 0 โหวต
01/11/2012 Anna Dvořák [cs] การออกเสียง : Anna Dvořák 0 โหวต
01/11/2012 Loretánské [cs] การออกเสียง : Loretánské 0 โหวต
01/11/2012 ohon [cs] การออกเสียง : ohon 0 โหวต
01/11/2012 obrat [cs] การออกเสียง : obrat 0 โหวต
01/11/2012 klasifikace [cs] การออกเสียง : klasifikace 0 โหวต
01/11/2012 kosmetika [cs] การออกเสียง : kosmetika 0 โหวต
26/03/2011 rada [cs] การออกเสียง : rada 0 โหวต
26/03/2011 předloktí [cs] การออกเสียง : předloktí 0 โหวต
26/03/2011 knír [cs] การออกเสียง : knír 0 โหวต
26/03/2011 kyčel [cs] การออกเสียง : kyčel 0 โหวต
26/03/2011 mozku [cs] การออกเสียง : mozku 0 โหวต
26/03/2011 pás [cs] การออกเสียง : pás 0 โหวต
26/03/2011 loket [cs] การออกเสียง : loket 0 โหวต
26/03/2011 pazour [cs] การออกเสียง : pazour 0 โหวต
26/03/2011 nárt [cs] การออกเสียง : nárt 0 โหวต
26/03/2011 dásně [cs] การออกเสียง : dásně 0 โหวต
26/03/2011 kostra [cs] การออกเสียง : kostra 0 โหวต
26/03/2011 svítí [cs] การออกเสียง : svítí 0 โหวต
26/03/2011 hrdlo [cs] การออกเสียง : hrdlo 0 โหวต
26/03/2011 genitální [cs] การออกเสียง : genitální 0 โหวต
26/03/2011 rameno [cs] การออกเสียง : rameno 0 โหวต
26/03/2011 ret [cs] การออกเสียง : ret -1 โหวต
26/03/2011 čelist [cs] การออกเสียง : čelist 0 โหวต
26/03/2011 nerv [cs] การออกเสียง : nerv 0 โหวต
26/03/2011 dlaň [cs] การออกเสียง : dlaň 0 โหวต
26/03/2011 dar [cs] การออกเสียง : dar 0 โหวต
26/03/2011 dort [cs] การออกเสียง : dort 0 โหวต
26/03/2011 prodá [cs] การออกเสียง : prodá 0 โหวต
02/03/2011 Červená Selka [cs] การออกเสียง : Červená Selka 0 โหวต