สมาชิก:

Galebe

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Galebe

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/05/2018 maşatlık [tr] การออกเสียง : maşatlık 0 โหวต
20/03/2018 kurşungeçirmez [tr] การออกเสียง : kurşungeçirmez 0 โหวต
20/03/2018 kurşunculuk [tr] การออกเสียง : kurşunculuk 0 โหวต
20/03/2018 kurşuncu [tr] การออกเสียง : kurşuncu 0 โหวต
20/03/2018 kurşuna dizmek [tr] การออกเสียง : kurşuna dizmek 0 โหวต
20/03/2018 kurşun yemek [tr] การออกเสียง : kurşun yemek 0 โหวต
20/03/2018 kurşun yağmuruna tutmak [tr] การออกเสียง : kurşun yağmuruna tutmak 0 โหวต
20/03/2018 kurşun tutmak [tr] การออกเสียง : kurşun tutmak 0 โหวต
20/03/2018 kuru çayır [tr] การออกเสียง : kuru çayır 0 โหวต
20/03/2018 kuru çay [tr] การออกเสียง : kuru çay 0 โหวต
20/03/2018 kuru başına kalmak [tr] การออกเสียง : kuru başına kalmak 0 โหวต
20/03/2018 kurtuluvermek [tr] การออกเสียง : kurtuluvermek 0 โหวต
20/03/2018 kurtuluverme [tr] การออกเสียง : kurtuluverme 0 โหวต
20/03/2018 kurtuluşsuz [tr] การออกเสียง : kurtuluşsuz 0 โหวต
20/03/2018 kurtuluşlu [tr] การออกเสียง : kurtuluşlu 0 โหวต
20/03/2018 kurtulma [tr] การออกเสียง : kurtulma 0 โหวต
20/03/2018 kurtulabilmek [tr] การออกเสียง : kurtulabilmek 0 โหวต
20/03/2018 kurtulabilme [tr] การออกเสียง : kurtulabilme 0 โหวต
20/03/2018 kurttırnağı [tr] การออกเสียง : kurttırnağı 0 โหวต
20/03/2018 kurtpençesi [tr] การออกเสียง : kurtpençesi 0 โหวต
20/03/2018 kurtluk [tr] การออกเสียง : kurtluk 0 โหวต
20/03/2018 kurtluca [tr] การออกเสียง : kurtluca 0 โหวต
20/03/2018 kurtlaşmak [tr] การออกเสียง : kurtlaşmak 0 โหวต
20/03/2018 kurtlaşma [tr] การออกเสียง : kurtlaşma 0 โหวต
20/03/2018 kurtlanma [tr] การออกเสียง : kurtlanma 0 โหวต
20/03/2018 kurtlanış [tr] การออกเสียง : kurtlanış 0 โหวต
20/03/2018 kurtlandırmak [tr] การออกเสียง : kurtlandırmak 0 โหวต
20/03/2018 kurtla koyun kılıçla oyun olma [tr] การออกเสียง : kurtla koyun kılıçla oyun olma 0 โหวต
20/03/2018 kurtla görüşürsen köpeği yanından ayırma [tr] การออกเสียง : kurtla görüşürsen köpeği yanından ayırma 0 โหวต
20/03/2018 kurtkıyan [tr] การออกเสียง : kurtkıyan 0 โหวต