ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/02/2018 kürünü öldürmek [tr] การออกเสียงคำว่า kürünü öldürmek คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 kürünü kırmak [tr] การออกเสียงคำว่า kürünü kırmak คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 kürümek [tr] การออกเสียงคำว่า kürümek คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 KÜRÜME [tr] การออกเสียงคำว่า KÜRÜME คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 küşümlenmek [tr] การออกเสียงคำว่า küşümlenmek คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 küşümlenme [tr] การออกเสียงคำว่า küşümlenme คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 küşüm [tr] การออกเสียงคำว่า küşüm คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 KÜRATÖR [tr] การออกเสียงคำว่า KÜRATÖR คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 KÜREME [tr] การออกเสียงคำว่า KÜREME คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 küresel gök bilimi [tr] การออกเสียงคำว่า küresel gök bilimi คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 küresel üçgen [tr] การออกเสียงคำว่า küresel üçgen คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 küre kuşağı [tr] การออกเสียงคำว่า küre kuşağı คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 kürk ile börk ile adam olunmaz [tr] การออกเสียงคำว่า kürk ile börk ile adam olunmaz คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 Kür [tr] การออกเสียงคำว่า Kür คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 kürk hayvanı [tr] การออกเสียงคำว่า kürk hayvanı คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 küseğen [tr] การออกเสียงคำว่า küseğen คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 kürtajcı [tr] การออกเสียงคำว่า kürtajcı คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 kürtaj [tr] การออกเสียงคำว่า kürtaj คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 kürsü şeyhi [tr] การออกเสียงคำว่า kürsü şeyhi คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 kürsü hocası [tr] การออกเสียงคำว่า kürsü hocası คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 kürsü başkanı [tr] การออกเสียงคำว่า kürsü başkanı คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 kürkçülük [tr] การออกเสียงคำว่า kürkçülük คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 kürkçünün kürkü olmaz börkçünün börkü [tr] การออกเสียงคำว่า kürkçünün kürkü olmaz börkçünün börkü คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 küskün [tr] การออกเสียงคำว่า küskün คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 küt diye [tr] การออกเสียงคำว่า küt diye คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 küşne [tr] การออกเสียงคำว่า küşne คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 küpe çiçeğigiller [tr] การออกเสียงคำว่า küpe çiçeğigiller คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 küpe dönmek [tr] การออกเสียงคำว่า küpe dönmek คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 küpelik [tr] การออกเสียงคำว่า küpelik คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 küpkök [tr] การออกเสียงคำว่า küpkök คะแนนโหวต 0 คะแนน