ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/01/2011 tertiarisation [fr] tertiarisation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2011 explicite [fr] explicite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2011 deviner [fr] deviner การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/01/2011 cendre [fr] cendre การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/01/2011 316 [fr] 316 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2011 508 [fr] 508 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2011 effet Sagnac [fr] effet Sagnac การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2011 Georges Sagnac [fr] Georges Sagnac การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2011 vauvert [fr] vauvert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/01/2011 émetteur [fr] émetteur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/01/2011 réconfort [fr] réconfort การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 canulant [fr] canulant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 volontaire [fr] volontaire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 tenace [fr] tenace การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 déterminé [fr] déterminé การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/01/2011 confiant [fr] confiant การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/01/2011 vésicule biliaire [fr] vésicule biliaire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 Laviolette [fr] Laviolette การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 muter [fr] muter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 entassaient [fr] entassaient การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 remplissent [fr] remplissent การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/01/2011 galèrent [fr] galèrent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 Toto [fr] Toto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 gendarme [fr] gendarme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 plaindre [fr] plaindre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 je ne sais pas [fr] je ne sais pas การออกเสียง 1คะแนนโหวต
12/01/2011 progressisme [fr] progressisme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 transformisme [fr] transformisme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 l'heure du goûter [fr] l'heure du goûter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 réfléchissons [fr] réfléchissons การออกเสียง 0คะแนนโหวต