ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/01/2011 tertiarisation [fr] การออกเสียงคำว่า tertiarisation คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2011 explicite [fr] การออกเสียงคำว่า explicite คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2011 deviner [fr] การออกเสียงคำว่า deviner คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/01/2011 cendre [fr] การออกเสียงคำว่า cendre คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/01/2011 316 [fr] การออกเสียงคำว่า 316 คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2011 508 [fr] การออกเสียงคำว่า 508 คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2011 effet Sagnac [fr] การออกเสียงคำว่า effet Sagnac คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2011 Georges Sagnac [fr] การออกเสียงคำว่า Georges Sagnac คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2011 vauvert [fr] การออกเสียงคำว่า vauvert คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/01/2011 émetteur [fr] การออกเสียงคำว่า émetteur คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/01/2011 réconfort [fr] การออกเสียงคำว่า réconfort คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 canulant [fr] การออกเสียงคำว่า canulant คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 volontaire [fr] การออกเสียงคำว่า volontaire คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 tenace [fr] การออกเสียงคำว่า tenace คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 déterminé [fr] การออกเสียงคำว่า déterminé คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/01/2011 confiant [fr] การออกเสียงคำว่า confiant คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/01/2011 vésicule biliaire [fr] การออกเสียงคำว่า vésicule biliaire คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 Laviolette [fr] การออกเสียงคำว่า Laviolette คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 muter [fr] การออกเสียงคำว่า muter คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 entassaient [fr] การออกเสียงคำว่า entassaient คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 remplissent [fr] การออกเสียงคำว่า remplissent คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/01/2011 galèrent [fr] การออกเสียงคำว่า galèrent คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 Toto [fr] การออกเสียงคำว่า Toto คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 gendarme [fr] การออกเสียงคำว่า gendarme คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 plaindre [fr] การออกเสียงคำว่า plaindre คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 progressisme [fr] การออกเสียงคำว่า progressisme คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 transformisme [fr] การออกเสียงคำว่า transformisme คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 l'heure du goûter [fr] การออกเสียงคำว่า l'heure du goûter คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 réfléchissons [fr] การออกเสียงคำว่า réfléchissons คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2011 Raymond [fr] การออกเสียงคำว่า Raymond คะแนนโหวต 0 คะแนน