ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/05/2016 elle écrit [fr] elle écrit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2016 le métro [fr] le métro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2016 le touriste [fr] le touriste การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2016 une droite [fr] une droite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2016 un touriste [fr] un touriste การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/02/2016 entrepreneuse [fr] entrepreneuse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/02/2016 amoureuse [fr] amoureuse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/02/2016 religieuse [fr] religieuse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/02/2016 Les Bas Rupts [fr] Les Bas Rupts การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/02/2016 avoir du mal à joindre les deux bouts [fr] avoir du mal à joindre les deux bouts การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/02/2016 chiotte [fr] chiotte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/02/2016 acheter - achète [fr] acheter - achète การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/02/2016 crier - crie [fr] crier - crie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/02/2016 mener - mène [fr] mener - mène การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2016 rentrez [fr] rentrez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2016 gagnant, gagnante [fr] gagnant, gagnante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2016 papier timbré [fr] papier timbré การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2015 tôt [fr] tôt การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/11/2015 pompion [fr] pompion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2015 a eu lieu [fr] a eu lieu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2015 la veille [fr] la veille การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/11/2015 Aix-la-Chapelle [fr] Aix-la-Chapelle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2015 Ratisbonne [fr] Ratisbonne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2015 Presbourg [fr] Presbourg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2015 Munich [fr] Munich การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 battre le fer tant qu'il est chaud [fr] battre le fer tant qu'il est chaud การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/05/2015 j'installe [fr] j'installe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 vous vous installez ici ? [fr] vous vous installez ici ? การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 en même temps que [fr] en même temps que การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 vendre son âme au diable [fr] vendre son âme au diable การออกเสียง 0คะแนนโหวต