ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/10/2017 une douche écossaise [fr] การออกเสียงคำว่า une douche écossaise คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2017 semaille [fr] การออกเสียงคำว่า semaille คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2017 prendre des gants [fr] การออกเสียงคำว่า prendre des gants คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2017 parler à cœur ouvert [fr] การออกเสียงคำว่า parler à cœur ouvert คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2017 nager dans le bonheur [fr] การออกเสียงคำว่า nager dans le bonheur คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2017 inégale [fr] การออกเสียงคำว่า inégale คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2017 se lever du pied gauche [fr] การออกเสียงคำว่า se lever du pied gauche คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2017 impaire [fr] การออกเสียงคำว่า impaire คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2017 mouillé jusqu'aux os [fr] การออกเสียงคำว่า mouillé jusqu'aux os คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2017 gallo-romaine [fr] การออกเสียงคำว่า gallo-romaine คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2017 faire griller [fr] การออกเสียงคำว่า faire griller คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2017 la nouille [fr] การออกเสียงคำว่า la nouille คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2017 le clou de girofle [fr] การออกเสียงคำว่า le clou de girofle คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2017 la barre chocolatée [fr] การออกเสียงคำว่า la barre chocolatée คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2017 la coriandre [fr] การออกเสียงคำว่า la coriandre คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2017 la noix de muscade [fr] การออกเสียงคำว่า la noix de muscade คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2016 elle écrit [fr] การออกเสียงคำว่า elle écrit คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2016 le métro [fr] การออกเสียงคำว่า le métro คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2016 le touriste [fr] การออกเสียงคำว่า le touriste คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2016 une droite [fr] การออกเสียงคำว่า une droite คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2016 un touriste [fr] การออกเสียงคำว่า un touriste คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2016 entrepreneuse [fr] การออกเสียงคำว่า entrepreneuse คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2016 amoureuse [fr] การออกเสียงคำว่า amoureuse คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2016 religieuse [fr] การออกเสียงคำว่า religieuse คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2016 Les Bas Rupts [fr] การออกเสียงคำว่า Les Bas Rupts คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2016 avoir du mal à joindre les deux bouts [fr] การออกเสียงคำว่า avoir du mal à joindre les deux bouts คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2016 chiotte [fr] การออกเสียงคำว่า chiotte คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2016 acheter - achète [fr] การออกเสียงคำว่า acheter - achète คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2016 crier - crie [fr] การออกเสียงคำว่า crier - crie คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2016 mener - mène [fr] การออกเสียงคำว่า mener - mène คะแนนโหวต 0 คะแนน