สมาชิก:

FredrikMH

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ FredrikMH

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/03/2020 attakk [no] การออกเสียง : attakk 0 โหวต
14/03/2020 lakenet [no] การออกเสียง : lakenet 0 โหวต
14/03/2020 Helgelandskysten [no] การออกเสียง : Helgelandskysten 0 โหวต
14/03/2020 Sognefjellet [no] การออกเสียง : Sognefjellet 0 โหวต
14/03/2020 Knutshø [no] การออกเสียง : Knutshø 0 โหวต
14/03/2020 Føkke [no] การออกเสียง : Føkke 0 โหวต
14/03/2020 fallos [no] การออกเสียง : fallos 0 โหวต
14/03/2020 deklamatorisk [no] การออกเสียง : deklamatorisk 0 โหวต
14/03/2020 Sturla Lægreid [no] การออกเสียง : Sturla Lægreid 0 โหวต
14/03/2020 Reinert Kiil [no] การออกเสียง : Reinert Kiil 0 โหวต
14/03/2020 Tæsje [no] การออกเสียง : Tæsje 0 โหวต
14/03/2020 postal [no] การออกเสียง : postal 0 โหวต
14/03/2020 Asdal [no] การออกเสียง : Asdal 0 โหวต
14/03/2020 sneip [no] การออกเสียง : sneip 0 โหวต
14/03/2020 russerne [no] การออกเสียง : russerne 0 โหวต
14/03/2020 gått i tog [no] การออกเสียง : gått i tog 0 โหวต
14/03/2020 selvberging [no] การออกเสียง : selvberging 0 โหวต
14/03/2020 diminutiv [no] การออกเสียง : diminutiv 0 โหวต
14/03/2020 profan [no] การออกเสียง : profan 0 โหวต
14/03/2020 yrkesstolthet [no] การออกเสียง : yrkesstolthet 0 โหวต
14/03/2020 eggeplomme [no] การออกเสียง : eggeplomme 0 โหวต
14/03/2020 lekene [no] การออกเสียง : lekene 0 โหวต
14/03/2020 2001 [no] การออกเสียง : 2001 0 โหวต
14/03/2020 analogisk [no] การออกเสียง : analogisk 0 โหวต
14/03/2020 predikativ [no] การออกเสียง : predikativ 0 โหวต
14/03/2020 Den lokale boblen [no] การออกเสียง : Den lokale boblen 0 โหวต
14/03/2020 Asteroidebeltet [no] การออกเสียง : Asteroidebeltet 0 โหวต
14/03/2020 lysår [no] การออกเสียง : lysår 0 โหวต
14/03/2020 spiralgalakse [no] การออกเสียง : spiralgalakse 0 โหวต
14/03/2020 Melkeveien [no] การออกเสียง : Melkeveien 0 โหวต