ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/10/2012 fought [en] การออกเสียงคำว่า fought คะแนนโหวต 5 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/10/2012 pool [en] การออกเสียงคำว่า pool คะแนนโหวต 2 คะแนน
18/10/2012 cone [en] การออกเสียงคำว่า cone คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 ingredient [en] การออกเสียงคำว่า ingredient คะแนนโหวต 2 คะแนน
18/10/2012 East Midlands [en] การออกเสียงคำว่า East Midlands คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 Ogre [en] การออกเสียงคำว่า Ogre คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 Barbados [en] การออกเสียงคำว่า Barbados คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 nun [en] การออกเสียงคำว่า nun คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/10/2012 none [en] การออกเสียงคำว่า none คะแนนโหวต 8 คะแนน
18/10/2012 translocation [en] การออกเสียงคำว่า translocation คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 whee! [en] การออกเสียงคำว่า whee! คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 aloud [en] การออกเสียงคำว่า aloud คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 acid [en] การออกเสียงคำว่า acid คะแนนโหวต 5 คะแนน
18/10/2012 tap [en] การออกเสียงคำว่า tap คะแนนโหวต 3 คะแนน
18/10/2012 Theresa May [en] การออกเสียงคำว่า Theresa May คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 conscientious [en] การออกเสียงคำว่า conscientious คะแนนโหวต 2 คะแนน
18/10/2012 consciousness [en] การออกเสียงคำว่า consciousness คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/10/2012 pike [en] การออกเสียงคำว่า pike คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 Beelzebub [en] การออกเสียงคำว่า Beelzebub คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 murder [en] การออกเสียงคำว่า murder คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 murderer [en] การออกเสียงคำว่า murderer คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/10/2012 flawed [en] การออกเสียงคำว่า flawed คะแนนโหวต 2 คะแนน
18/10/2012 higher [en] การออกเสียงคำว่า higher คะแนนโหวต 5 คะแนน
18/10/2012 abnormalities [en] การออกเสียงคำว่า abnormalities คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 marquee [en] การออกเสียงคำว่า marquee คะแนนโหวต 2 คะแนน
18/10/2012 barmcake [en] การออกเสียงคำว่า barmcake คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 handle [en] การออกเสียงคำว่า handle คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/10/2012 Hulk [en] การออกเสียงคำว่า Hulk คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 buried [en] การออกเสียงคำว่า buried คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 business [en] การออกเสียงคำว่า business คะแนนโหวต 3 คะแนน