ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/10/2012 recognised [en] recognised การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2012 peremptory [en] peremptory การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2012 William [en] William การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/10/2012 investigative [en] investigative การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2012 swear [en] swear การออกเสียง 3คะแนนโหวต
27/10/2012 veritas [en] veritas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2012 beaten-up [en] beaten-up การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/10/2012 demon [en] demon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2012 pressure cooker [en] pressure cooker การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/10/2012 Graham Bell [sco] Graham Bell การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2012 Melrose [sco] Melrose การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2012 Adam Smith [sco] Adam Smith การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2012 jotter [sco] jotter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2012 The Kirk [sco] The Kirk การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/10/2012 Frederick Lugard [en] Frederick Lugard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2012 Patty [en] Patty การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2012 Manx Missile [en] Manx Missile การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/10/2012 yogi [en] yogi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2012 Phoebe Tonkin [en] Phoebe Tonkin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2012 Terrington St Clement [en] Terrington St Clement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2012 Cheddleton [en] Cheddleton การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/10/2012 Pen-y-ghent [en] Pen-y-ghent การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/10/2012 Ordsall Hall [en] Ordsall Hall การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2012 River Irk [en] River Irk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2012 River Irwell [en] River Irwell การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/10/2012 Trazzy [en] Trazzy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/10/2012 SWOT Analysis [en] SWOT Analysis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/10/2012 warmed [en] warmed การออกเสียง 1คะแนนโหวต
19/10/2012 Auslandsaufenthalt [de] Auslandsaufenthalt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 worried [en] worried การออกเสียง 5คะแนนโหวต