ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/10/2012 recognised [en] การออกเสียงคำว่า recognised คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2012 peremptory [en] การออกเสียงคำว่า peremptory คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2012 William [en] การออกเสียงคำว่า William คะแนนโหวต 1 คะแนน
27/10/2012 investigative [en] การออกเสียงคำว่า investigative คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2012 swear [en] การออกเสียงคำว่า swear คะแนนโหวต 3 คะแนน
27/10/2012 veritas [en] การออกเสียงคำว่า veritas คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2012 beaten-up [en] การออกเสียงคำว่า beaten-up คะแนนโหวต 1 คะแนน
27/10/2012 demon [en] การออกเสียงคำว่า demon คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2012 pressure cooker [en] การออกเสียงคำว่า pressure cooker คะแนนโหวต 1 คะแนน
27/10/2012 Graham Bell [sco] การออกเสียงคำว่า Graham Bell คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2012 Melrose [sco] การออกเสียงคำว่า Melrose คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2012 Adam Smith [sco] การออกเสียงคำว่า Adam Smith คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2012 jotter [sco] การออกเสียงคำว่า jotter คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2012 The Kirk [sco] การออกเสียงคำว่า The Kirk คะแนนโหวต 1 คะแนน
27/10/2012 Frederick Lugard [en] การออกเสียงคำว่า Frederick Lugard คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2012 Patty [en] การออกเสียงคำว่า Patty คะแนนโหวต 1 คะแนน
27/10/2012 Manx Missile [en] การออกเสียงคำว่า Manx Missile คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/10/2012 yogi [en] การออกเสียงคำว่า yogi คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2012 Phoebe Tonkin [en] การออกเสียงคำว่า Phoebe Tonkin คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2012 Terrington St Clement [en] การออกเสียงคำว่า Terrington St Clement คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2012 Cheddleton [en] การออกเสียงคำว่า Cheddleton คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/10/2012 Pen-y-ghent [en] การออกเสียงคำว่า Pen-y-ghent คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/10/2012 Ordsall Hall [en] การออกเสียงคำว่า Ordsall Hall คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2012 River Irk [en] การออกเสียงคำว่า River Irk คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2012 River Irwell [en] การออกเสียงคำว่า River Irwell คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/10/2012 Trazzy [en] การออกเสียงคำว่า Trazzy คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/10/2012 SWOT Analysis [en] การออกเสียงคำว่า SWOT Analysis คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/10/2012 warmed [en] การออกเสียงคำว่า warmed คะแนนโหวต 1 คะแนน
19/10/2012 Auslandsaufenthalt [de] การออกเสียงคำว่า Auslandsaufenthalt คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 worried [en] การออกเสียงคำว่า worried คะแนนโหวต 5 คะแนน