ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
08/02/2014 phoning [en] phoning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2014 Hydroperoxide [en] Hydroperoxide การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2014 potted [en] potted การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/01/2013 philanthropist [en] philanthropist การออกเสียง -2คะแนนโหวต
30/10/2012 button [en] button การออกเสียง 6คะแนนโหวต
30/10/2012 calm [en] calm การออกเสียง 1คะแนนโหวต
30/10/2012 winking [en] winking การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/10/2012 immunosuppression [en] immunosuppression การออกเสียง 1คะแนนโหวต
30/10/2012 Lewis Grassic Gibbon [sco] Lewis Grassic Gibbon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2012 butylene [en] butylene การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2012 accepted [en] accepted การออกเสียง 2คะแนนโหวต
28/10/2012 Chorltonville [en] Chorltonville การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2012 Bishops Frome [en] Bishops Frome การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/10/2012 trophoblastic [en] trophoblastic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2012 Andrew Carrick Gow [en] Andrew Carrick Gow การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/10/2012 Goathland [en] Goathland การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/10/2012 emcee [en] emcee การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/10/2012 smothered [en] smothered การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2012 wait for [en] wait for การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/10/2012 latchstring [en] latchstring การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2012 Meerbrook [en] Meerbrook การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/10/2012 rhubarb [en] rhubarb การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/10/2012 supper [en] supper การออกเสียง 2คะแนนโหวต
27/10/2012 flap [en] flap การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2012 trap [en] trap การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/10/2012 sapling [en] sapling การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2012 Protestant [en] Protestant การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/10/2012 let-up [en] let-up การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2012 glamour [en] glamour การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2012 flown [en] flown การออกเสียง 1คะแนนโหวต