ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/02/2014 phoning [en] การออกเสียงคำว่า phoning คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/02/2014 Hydroperoxide [en] การออกเสียงคำว่า Hydroperoxide คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/02/2014 potted [en] การออกเสียงคำว่า potted คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/01/2013 philanthropist [en] การออกเสียงคำว่า philanthropist คะแนนโหวต -2 คะแนน
30/10/2012 button [en] การออกเสียงคำว่า button คะแนนโหวต 6 คะแนน
30/10/2012 calm [en] การออกเสียงคำว่า calm คะแนนโหวต 1 คะแนน
30/10/2012 winking [en] การออกเสียงคำว่า winking คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/10/2012 immunosuppression [en] การออกเสียงคำว่า immunosuppression คะแนนโหวต 1 คะแนน
30/10/2012 Lewis Grassic Gibbon [sco] การออกเสียงคำว่า Lewis Grassic Gibbon คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/10/2012 butylene [en] การออกเสียงคำว่า butylene คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2012 accepted [en] การออกเสียงคำว่า accepted คะแนนโหวต 2 คะแนน
28/10/2012 Chorltonville [en] การออกเสียงคำว่า Chorltonville คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2012 Bishops Frome [en] การออกเสียงคำว่า Bishops Frome คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/10/2012 trophoblastic [en] การออกเสียงคำว่า trophoblastic คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2012 Andrew Carrick Gow [en] การออกเสียงคำว่า Andrew Carrick Gow คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/10/2012 Goathland [en] การออกเสียงคำว่า Goathland คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/10/2012 emcee [en] การออกเสียงคำว่า emcee คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/10/2012 smothered [en] การออกเสียงคำว่า smothered คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2012 wait for [en] การออกเสียงคำว่า wait for คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/10/2012 latchstring [en] การออกเสียงคำว่า latchstring คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2012 Meerbrook [en] การออกเสียงคำว่า Meerbrook คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/10/2012 rhubarb [en] การออกเสียงคำว่า rhubarb คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/10/2012 supper [en] การออกเสียงคำว่า supper คะแนนโหวต 2 คะแนน
27/10/2012 flap [en] การออกเสียงคำว่า flap คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2012 trap [en] การออกเสียงคำว่า trap คะแนนโหวต 1 คะแนน
27/10/2012 sapling [en] การออกเสียงคำว่า sapling คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2012 Protestant [en] การออกเสียงคำว่า Protestant คะแนนโหวต 1 คะแนน
27/10/2012 let-up [en] การออกเสียงคำว่า let-up คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2012 glamour [en] การออกเสียงคำว่า glamour คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2012 flown [en] การออกเสียงคำว่า flown คะแนนโหวต 1 คะแนน