ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/05/2016 extremists [en] การออกเสียงคำว่า extremists คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2016 chop chop [en] การออกเสียงคำว่า chop chop คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2016 bobbins [en] การออกเสียงคำว่า bobbins คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2015 unionise [en] การออกเสียงคำว่า unionise คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2015 intelligence officer [en] การออกเสียงคำว่า intelligence officer คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2014 gesticulating [en] การออกเสียงคำว่า gesticulating คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2014 slope [en] การออกเสียงคำว่า slope คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/09/2014 paddlewheel [en] การออกเสียงคำว่า paddlewheel คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2014 Glayva [en] การออกเสียงคำว่า Glayva คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2014 Tearfund [en] การออกเสียงคำว่า Tearfund คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2014 Paul Clitheroe [en] การออกเสียงคำว่า Paul Clitheroe คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/04/2014 beg [en] การออกเสียงคำว่า beg คะแนนโหวต 3 คะแนน
15/03/2014 Short-haul [en] การออกเสียงคำว่า Short-haul คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2014 skrill [en] การออกเสียงคำว่า skrill คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2014 housebreak [en] การออกเสียงคำว่า housebreak คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/02/2014 plushest [en] การออกเสียงคำว่า plushest คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/02/2014 homeward [en] การออกเสียงคำว่า homeward คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2014 phubbing [en] การออกเสียงคำว่า phubbing คะแนนโหวต 1 คะแนน
12/02/2014 Arthur Pryor [en] การออกเสียงคำว่า Arthur Pryor คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2014 Augst [en] การออกเสียงคำว่า Augst คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2014 operated [en] การออกเสียงคำว่า operated คะแนนโหวต 1 คะแนน
12/02/2014 pessary [en] การออกเสียงคำว่า pessary คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2014 glaive [en] การออกเสียงคำว่า glaive คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/02/2014 even-keeled [en] การออกเสียงคำว่า even-keeled คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/02/2014 fluo [en] การออกเสียงคำว่า fluo คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/02/2014 Nico Muhly [en] การออกเสียงคำว่า Nico Muhly คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/02/2014 Klass [en] การออกเสียงคำว่า Klass คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/02/2014 Justin Fashanu [en] การออกเสียงคำว่า Justin Fashanu คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/02/2014 aquarelle [en] การออกเสียงคำว่า aquarelle คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/02/2014 diffusing [en] การออกเสียงคำว่า diffusing คะแนนโหวต 0 คะแนน