ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/05/2016 extremists [en] extremists การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2016 chop chop [en] chop chop การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2016 bobbins [en] bobbins การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/02/2015 unionise [en] unionise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2015 intelligence officer [en] intelligence officer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2014 gesticulating [en] gesticulating การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 slope [en] slope การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/09/2014 paddlewheel [en] paddlewheel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2014 Glayva [en] Glayva การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2014 Tearfund [en] Tearfund การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2014 Paul Clitheroe [en] Paul Clitheroe การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/04/2014 beg [en] beg การออกเสียง 2คะแนนโหวต
15/03/2014 Short-haul [en] Short-haul การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2014 skrill [en] skrill การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2014 housebreak [en] housebreak การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/02/2014 plushest [en] plushest การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/02/2014 homeward [en] homeward การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2014 phubbing [en] phubbing การออกเสียง 1คะแนนโหวต
12/02/2014 Arthur Pryor [en] Arthur Pryor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2014 Augst [en] Augst การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2014 operated [en] operated การออกเสียง 1คะแนนโหวต
12/02/2014 pessary [en] pessary การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2014 glaive [en] glaive การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2014 even-keeled [en] even-keeled การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2014 fluo [en] fluo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2014 Nico Muhly [en] Nico Muhly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2014 Klass [en] Klass การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2014 Justin Fashanu [en] Justin Fashanu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2014 aquarelle [en] aquarelle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2014 diffusing [en] diffusing การออกเสียง 0คะแนนโหวต