ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/10/2012 Plouvagor [br] การออกเสียงคำว่า Plouvagor คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 holloueziadur [br] การออกเสียงคำว่า holloueziadur คะแนนโหวต -1 คะแนน
03/10/2012 harvestman [en] การออกเสียงคำว่า harvestman คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 obeying [en] การออกเสียงคำว่า obeying คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 Plougraz [br] การออกเสียงคำว่า Plougraz คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 Plouzelambr [br] การออกเสียงคำว่า Plouzelambr คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 penaos [br] การออกเสียงคำว่า penaos คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 Plusulian [br] การออกเสียงคำว่า Plusulian คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 Pont-Melvez [br] การออกเสียงคำว่า Pont-Melvez คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 Plouilio [br] การออกเสียงคำว่า Plouilio คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 bezañ [br] การออกเสียงคำว่า bezañ คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 Ploulec'h [br] การออกเสียงคำว่า Ploulec'h คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 Ploueg-Pontrev [br] การออกเสียงคำว่า Ploueg-Pontrev คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 Pontrev [br] การออกเสียงคำว่า Pontrev คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 Plougouskant [br] การออกเสียงคำว่า Plougouskant คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 Plourac'h [br] การออกเสียงคำว่า Plourac'h คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 Pluskelleg [br] การออกเสียงคำว่า Pluskelleg คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 Pouldouran [br] การออกเสียงคำว่า Pouldouran คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 liver [br] การออกเสียงคำว่า liver คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 light [en] การออกเสียงคำว่า light คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 Dan Isaac Slobin [en] การออกเสียงคำว่า Dan Isaac Slobin คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 board games [en] การออกเสียงคำว่า board games คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 Burchard [en] การออกเสียงคำว่า Burchard คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 banjax [en] การออกเสียงคำว่า banjax คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 sioráf [ga] การออกเสียงคำว่า sioráf คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 foraois [ga] การออกเสียงคำว่า foraois คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/09/2012 subject [en] การออกเสียงคำว่า subject คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/09/2012 weekend [en] การออกเสียงคำว่า weekend คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/09/2012 rug [en] การออกเสียงคำว่า rug คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/09/2012 pencil [en] การออกเสียงคำว่า pencil คะแนนโหวต -2 คะแนน