ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
12/03/2014 competition [en] competition การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2014 shriners [en] shriners การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2014 McComas [en] McComas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2014 forelimb [en] forelimb การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2014 chill out [en] chill out การออกเสียง 2คะแนนโหวต
12/03/2014 Teppes [fr] Teppes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2014 Antoni Hoëné [fr] Antoni Hoëné การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2014 s'entendit [fr] s'entendit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2014 échauguette [fr] échauguette การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2014 Brigitte Leal [fr] Brigitte Leal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2014 Sébastien Folin [fr] Sébastien Folin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2014 accoururent [fr] accoururent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2014 clôtures [fr] clôtures การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/11/2012 Perowne [en] Perowne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/11/2012 Gibbs [en] Gibbs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/11/2012 Koechlin [fr] Koechlin การออกเสียง -1คะแนนโหวต
21/11/2012 Camille Jenatzy [fr] Camille Jenatzy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/11/2012 George Price [fr] George Price การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2012 borborygmus [en] borborygmus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2012 Rapaille [fr] Rapaille การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2012 Greubel Forsey [fr] Greubel Forsey การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2012 lazuline [en] lazuline การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2012 oligosaccharins [en] oligosaccharins การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2012 Kick It Out [en] Kick It Out การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2012 Skilax [en] Skilax การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 ramasse-bourrier [fr] ramasse-bourrier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 pantyshot [en] pantyshot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 LTE-enabled [en] LTE-enabled การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 Eversley [en] Eversley การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 Nodens [en] Nodens การออกเสียง 0คะแนนโหวต