ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/03/2014 competition [en] การออกเสียงคำว่า competition คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2014 shriners [en] การออกเสียงคำว่า shriners คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2014 McComas [en] การออกเสียงคำว่า McComas คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2014 forelimb [en] การออกเสียงคำว่า forelimb คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2014 chill out [en] การออกเสียงคำว่า chill out คะแนนโหวต 2 คะแนน
12/03/2014 Teppes [fr] การออกเสียงคำว่า Teppes คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2014 Antoni Hoëné [fr] การออกเสียงคำว่า Antoni Hoëné คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2014 s'entendit [fr] การออกเสียงคำว่า s'entendit คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2014 échauguette [fr] การออกเสียงคำว่า échauguette คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2014 Brigitte Leal [fr] การออกเสียงคำว่า Brigitte Leal คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2014 Sébastien Folin [fr] การออกเสียงคำว่า Sébastien Folin คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/03/2014 accoururent [fr] การออกเสียงคำว่า accoururent คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/03/2014 clôtures [fr] การออกเสียงคำว่า clôtures คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/11/2012 Perowne [en] การออกเสียงคำว่า Perowne คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/11/2012 Gibbs [en] การออกเสียงคำว่า Gibbs คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/11/2012 Koechlin [fr] การออกเสียงคำว่า Koechlin คะแนนโหวต -1 คะแนน
21/11/2012 Camille Jenatzy [fr] การออกเสียงคำว่า Camille Jenatzy คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/11/2012 George Price [fr] การออกเสียงคำว่า George Price คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/10/2012 borborygmus [en] การออกเสียงคำว่า borborygmus คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/10/2012 Rapaille [fr] การออกเสียงคำว่า Rapaille คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/10/2012 Greubel Forsey [fr] การออกเสียงคำว่า Greubel Forsey คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/10/2012 lazuline [en] การออกเสียงคำว่า lazuline คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/10/2012 oligosaccharins [en] การออกเสียงคำว่า oligosaccharins คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/10/2012 Kick It Out [en] การออกเสียงคำว่า Kick It Out คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/10/2012 Skilax [en] การออกเสียงคำว่า Skilax คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2012 ramasse-bourrier [fr] การออกเสียงคำว่า ramasse-bourrier คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2012 pantyshot [en] การออกเสียงคำว่า pantyshot คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2012 LTE-enabled [en] การออกเสียงคำว่า LTE-enabled คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2012 Eversley [en] การออกเสียงคำว่า Eversley คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2012 Nodens [en] การออกเสียงคำว่า Nodens คะแนนโหวต 0 คะแนน