ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/04/2017 Douglas Tomkins [en] Douglas Tomkins การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2011 Stevan Ridley [en] Stevan Ridley การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2011 stomacher [en] stomacher การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2011 troubles [en] troubles การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2011 Wenatachee [en] Wenatachee การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2011 Barossa Valley [en] Barossa Valley การออกเสียง -1คะแนนโหวต
31/01/2011 Jack Kirby [en] Jack Kirby การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/01/2011 tricked [en] tricked การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Abigail Gabble [en] Abigail Gabble การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Abby Mallard [en] Abby Mallard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Kincardineshire [en] Kincardineshire การออกเสียง -1คะแนนโหวต
15/02/2010 Agent Wendy Pleakley [en] Agent Wendy Pleakley การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Amelia Gabble [en] Amelia Gabble การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Bert [en] Bert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Cleo [en] Cleo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/02/2010 Bradley Uppercrust III [en] Bradley Uppercrust III การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Beary Barrington [en] Beary Barrington การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Buck Cluck [en] Buck Cluck การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Baylene [en] Baylene การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Casey Junior [en] Casey Junior การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Carl Fredricksen [en] Carl Fredricksen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Chick Hicks [en] Chick Hicks การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Edna Mode [en] Edna Mode การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Elliott [en] Elliott การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Elmer Elephant [en] Elmer Elephant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Emperor Zurg [en] Emperor Zurg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Edgar Balthazar [en] Edgar Balthazar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Fairy Godmother [en] Fairy Godmother การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Fairy Mary [en] Fairy Mary การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2010 Drizella Tremaine [en] Drizella Tremaine การออกเสียง 0คะแนนโหวต