ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/04/2017 Douglas Tomkins [en] การออกเสียงคำว่า Douglas Tomkins คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2011 Stevan Ridley [en] การออกเสียงคำว่า Stevan Ridley คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2011 stomacher [en] การออกเสียงคำว่า stomacher คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2011 troubles [en] การออกเสียงคำว่า troubles คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2011 Wenatachee [en] การออกเสียงคำว่า Wenatachee คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2011 Barossa Valley [en] การออกเสียงคำว่า Barossa Valley คะแนนโหวต -1 คะแนน
31/01/2011 Jack Kirby [en] การออกเสียงคำว่า Jack Kirby คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2011 tricked [en] การออกเสียงคำว่า tricked คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Abigail Gabble [en] การออกเสียงคำว่า Abigail Gabble คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Abby Mallard [en] การออกเสียงคำว่า Abby Mallard คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Kincardineshire [en] การออกเสียงคำว่า Kincardineshire คะแนนโหวต -1 คะแนน
15/02/2010 Agent Wendy Pleakley [en] การออกเสียงคำว่า Agent Wendy Pleakley คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Amelia Gabble [en] การออกเสียงคำว่า Amelia Gabble คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Bert [en] การออกเสียงคำว่า Bert คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Cleo [en] การออกเสียงคำว่า Cleo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/02/2010 Bradley Uppercrust III [en] การออกเสียงคำว่า Bradley Uppercrust III คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Beary Barrington [en] การออกเสียงคำว่า Beary Barrington คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Buck Cluck [en] การออกเสียงคำว่า Buck Cluck คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Baylene [en] การออกเสียงคำว่า Baylene คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Casey Junior [en] การออกเสียงคำว่า Casey Junior คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Carl Fredricksen [en] การออกเสียงคำว่า Carl Fredricksen คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Chick Hicks [en] การออกเสียงคำว่า Chick Hicks คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Edna Mode [en] การออกเสียงคำว่า Edna Mode คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Elliott [en] การออกเสียงคำว่า Elliott คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Elmer Elephant [en] การออกเสียงคำว่า Elmer Elephant คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Emperor Zurg [en] การออกเสียงคำว่า Emperor Zurg คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Edgar Balthazar [en] การออกเสียงคำว่า Edgar Balthazar คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Fairy Godmother [en] การออกเสียงคำว่า Fairy Godmother คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Fairy Mary [en] การออกเสียงคำว่า Fairy Mary คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Drizella Tremaine [en] การออกเสียงคำว่า Drizella Tremaine คะแนนโหวต 0 คะแนน