ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/10/2010 gwylad [cy] การออกเสียง : gwylad 0 โหวต
09/10/2010 Eceni [cy] การออกเสียง : Eceni 0 โหวต
09/10/2010 Suo Gân [cy] การออกเสียง : Suo Gân 0 โหวต
09/10/2010 Llyn Barfog [cy] การออกเสียง : Llyn Barfog 0 โหวต
09/10/2010 cynghanedd [cy] การออกเสียง : cynghanedd 0 โหวต
09/10/2010 Dinorwig [cy] การออกเสียง : Dinorwig 0 โหวต
09/10/2010 gwin [cy] การออกเสียง : gwin 0 โหวต
09/10/2010 elan [cy] การออกเสียง : elan 0 โหวต
09/10/2010 Minffordd [cy] การออกเสียง : Minffordd 0 โหวต
09/10/2010 Pontargothi [cy] การออกเสียง : Pontargothi 0 โหวต
09/10/2010 Treforys [cy] การออกเสียง : Treforys 0 โหวต
09/10/2010 Treforus [cy] การออกเสียง : Treforus 0 โหวต
09/10/2010 buddugwr [cy] การออกเสียง : buddugwr 0 โหวต
09/10/2010 tân [cy] การออกเสียง : tân 0 โหวต
09/10/2010 bwlch [cy] การออกเสียง : bwlch 0 โหวต
09/10/2010 bara [cy] การออกเสียง : bara 0 โหวต
09/10/2010 Annie [en] การออกเสียง : Annie 0 โหวต
09/10/2010 Anne [en] การออกเสียง : Anne 0 โหวต
09/10/2010 Ann [en] การออกเสียง : Ann 0 โหวต
09/10/2010 culture shock [en] การออกเสียง : culture shock 2 โหวต
09/10/2010 hot dog [en] การออกเสียง : hot dog 0 โหวต
09/10/2010 fen [en] การออกเสียง : fen 1 โหวต
09/10/2010 fan [en] การออกเสียง : fan 3 โหวต
09/10/2010 airbag [en] การออกเสียง : airbag 0 โหวต
09/10/2010 randy [en] การออกเสียง : randy 0 โหวต
09/10/2010 Mandy [en] การออกเสียง : Mandy 0 โหวต
09/10/2010 Candy [en] การออกเสียง : Candy 0 โหวต
09/10/2010 Andy [en] การออกเสียง : Andy 0 โหวต
09/10/2010 shandy [en] การออกเสียง : shandy 0 โหวต
09/10/2010 handy [en] การออกเสียง : handy 3 โหวต