ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/06/2019 ymbil [cy] การออกเสียง : ymbil 0 โหวต
16/06/2019 llyfr [cy] การออกเสียง : llyfr 0 โหวต
09/06/2019 nith [cy] การออกเสียง : nith 0 โหวต
09/06/2019 self-supporting [en] การออกเสียง : self-supporting 1 โหวต
09/06/2019 seithfed [cy] การออกเสียง : seithfed 0 โหวต
09/06/2019 cyfansoddiad [cy] การออกเสียง : cyfansoddiad 0 โหวต
09/06/2019 Kaliningrad [en] การออกเสียง : Kaliningrad 0 โหวต
09/06/2019 Liechtenstein [en] การออกเสียง : Liechtenstein 0 โหวต
09/06/2019 Tunisia [en] การออกเสียง : Tunisia 0 โหวต
16/10/2018 llwyd [cy] การออกเสียง : llwyd 0 โหวต
24/09/2018 Betws-y-Coed [cy] การออกเสียง : Betws-y-Coed 0 โหวต
28/08/2018 yma [cy] การออกเสียง : yma 0 โหวต
28/08/2018 hen [cy] การออกเสียง : hen 0 โหวต
28/08/2018 llungopïo [cy] การออกเสียง : llungopïo 0 โหวต
27/08/2018 argraffydd [cy] การออกเสียง : argraffydd 0 โหวต
27/08/2018 tywysogion [cy] การออกเสียง : tywysogion 0 โหวต
25/08/2018 ymddeoliad [cy] การออกเสียง : ymddeoliad 0 โหวต
25/08/2018 sylweddoli [cy] การออกเสียง : sylweddoli 0 โหวต
25/08/2018 cydweithrediad [cy] การออกเสียง : cydweithrediad 0 โหวต
25/08/2018 cyhydnos [cy] การออกเสียง : cyhydnos 0 โหวต
25/08/2018 afu [cy] การออกเสียง : afu 0 โหวต
25/08/2018 myfyrio [cy] การออกเสียง : myfyrio 0 โหวต
25/08/2018 cynhaeaf [cy] การออกเสียง : cynhaeaf 0 โหวต
25/08/2018 pentref [cy] การออกเสียง : pentref 0 โหวต
25/08/2018 gollwng [cy] การออกเสียง : gollwng 0 โหวต
25/08/2018 arbennig [cy] การออกเสียง : arbennig 0 โหวต
25/08/2018 carioci [cy] การออกเสียง : carioci 0 โหวต
25/08/2018 gosod [cy] การออกเสียง : gosod 0 โหวต
25/08/2018 taw [cy] การออกเสียง : taw 0 โหวต
25/08/2018 rhan-amser [cy] การออกเสียง : rhan-amser 0 โหวต