ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
08/02/2012 pencil [en] pencil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 pen [en] pen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 hotel [en] hotel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 overbooked [en] overbooked การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 big [en] big การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 wifi [en] wifi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 waistcoat [en] waistcoat การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/02/2012 cupcake [en] cupcake การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 barley [en] barley การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 mashed potatoes [en] mashed potatoes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 sausage roll [en] sausage roll การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 currant [en] currant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 prawn [en] prawn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 sitar [en] sitar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 electronic organ [en] electronic organ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 sax [en] sax การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2012 lingual [en] lingual การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2012 unbreakable [en] unbreakable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2012 derogative [en] derogative การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2012 somber [en] somber การออกเสียง -1คะแนนโหวต
07/02/2012 mute [en] mute การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2012 brightest [en] brightest การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2012 nice [en] nice การออกเสียง 2คะแนนโหวต
07/02/2012 great-grandparents [en] great-grandparents การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2012 convicts [en] convicts การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2012 troubleshooter [en] troubleshooter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2012 tiger [en] tiger การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/02/2012 glass [en] glass การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2012 elephant [en] elephant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2012 ghastly [en] ghastly การออกเสียง 3คะแนนโหวต