ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/02/2012 flight [en] flight การออกเสียง 2คะแนนโหวต
09/02/2012 Draco Malfoy [en] Draco Malfoy การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/02/2012 Lord Voldemort [en] Lord Voldemort การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/02/2012 Ron Weasley [en] Ron Weasley การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 Severus Snape [en] Severus Snape การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 Snape [en] Snape การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/02/2012 hagrid [en] hagrid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 Hermione Granger [en] Hermione Granger การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/02/2012 Hermione [en] Hermione การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 hogwarts [en] hogwarts การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 sage [en] sage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 thyme [en] thyme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 Rosemary [en] Rosemary การออกเสียง -1คะแนนโหวต
09/02/2012 Sybil [en] Sybil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 diamond [en] diamond การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 Ruby [en] Ruby การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 witch [en] witch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 Harry Potter [en] Harry Potter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 December [en] December การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 October [en] October การออกเสียง -1คะแนนโหวต
09/02/2012 September [en] September การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 August [en] August การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 June [en] June การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 May [en] May การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 cue ball [en] cue ball การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 April [en] April การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 March [en] March การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 proposition [en] proposition การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 male [en] male การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/02/2012 ruler [en] ruler การออกเสียง 1คะแนนโหวต