ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
20/02/2012 Buttermere [en] Buttermere การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2012 Thirlmere [en] Thirlmere การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2012 Bassenthwaite [en] Bassenthwaite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2012 Crummock [en] Crummock การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2012 Ullswater [en] Ullswater การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2012 Haweswater [en] Haweswater การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/02/2012 Coniston [en] Coniston การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2012 Loweswater [en] Loweswater การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2012 Rory Delap [en] Rory Delap การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/02/2012 trapdoor [en] trapdoor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2012 Greece [en] Greece การออกเสียง -1คะแนนโหวต
18/02/2012 Greek [en] Greek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2012 Italy [en] Italy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2012 French [en] French การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2012 France [en] France การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2012 Thailand [en] Thailand การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/02/2012 Thai [en] Thai การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2012 Chinese [en] Chinese การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2012 William H. Macy [en] William H. Macy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2012 model [en] model การออกเสียง -1คะแนนโหวต
18/02/2012 grog [en] grog การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2012 drink [en] drink การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2012 curtains [en] curtains การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2012 fatal [en] fatal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2012 lipstick [en] lipstick การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2012 optimism [en] optimism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2012 romance [en] romance การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2012 wardrobe [en] wardrobe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2012 Blur [en] Blur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2012 sport [en] sport การออกเสียง 2คะแนนโหวต