ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
21/02/2012 dehydration [en] dehydration การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 sore throat [en] sore throat การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/02/2012 nausea [en] nausea การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/02/2012 malaria [en] malaria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 heatstroke [en] heatstroke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 fever [en] fever การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 diarrhoea [en] diarrhoea การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/02/2012 cough [en] cough การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 constipation [en] constipation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 asthma [en] asthma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 weak [en] weak การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/02/2012 strange [en] strange การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 shivery [en] shivery การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/02/2012 nauseous [en] nauseous การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 dizzy [en] dizzy การออกเสียง 2คะแนนโหวต
21/02/2012 depressed [en] depressed การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 anxious [en] anxious การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/02/2012 Cumberland [en] Cumberland การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 Cumbrian [en] Cumbrian การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 Cumbria [en] Cumbria การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/02/2012 Keswick [en] Keswick การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 marmalade [en] marmalade การออกเสียง 3คะแนนโหวต
21/02/2012 Cartmell [en] Cartmell การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 Cumberland Sausage [en] Cumberland Sausage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 Brunton Park [en] Brunton Park การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 Kendal Mint Cake [en] Kendal Mint Cake การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 Kendal [en] Kendal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 Pendle [en] Pendle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 Dumbledore [en] Dumbledore การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 wainwright [en] wainwright การออกเสียง 1คะแนนโหวต