ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
01/03/2012 across [en] across การออกเสียง 4คะแนนโหวต
01/03/2012 activist [en] activist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/03/2012 acupuncture [en] acupuncture การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/03/2012 advice [en] advice การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/02/2012 addiction [en] addiction การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/02/2012 administration [en] administration การออกเสียง 2คะแนนโหวต
29/02/2012 aerobics [en] aerobics การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 alcohol [en] alcohol การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 alarm clock [en] alarm clock การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 Diagon Alley [en] Diagon Alley การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 alley [en] alley การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 allergy [en] allergy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 aisle [en] aisle การออกเสียง -1คะแนนโหวต
21/02/2012 airport [en] airport การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 air traffic control [en] air traffic control การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 airmail [en] airmail การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/02/2012 Royal Air Force [en] Royal Air Force การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 air-conditioned [en] air-conditioned การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 agriculture [en] agriculture การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/02/2012 aftershave [en] aftershave การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 Africa [en] Africa การออกเสียง -1คะแนนโหวต
21/02/2012 aeroplane [en] aeroplane การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/02/2012 accommodation [en] accommodation การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/02/2012 accident [en] accident การออกเสียง 2คะแนนโหวต
21/02/2012 cavity [en] cavity การออกเสียง 2คะแนนโหวต
21/02/2012 tooth ache [en] tooth ache การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/02/2012 wisdom tooth [en] wisdom tooth การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 tooth [en] tooth การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 pregnant [en] pregnant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 dehydrated [en] dehydrated การออกเสียง 0คะแนนโหวต