ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/03/2012 Aston Villa [en] Aston Villa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2012 Everton [en] Everton การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2012 Tottenham Hotspur [en] Tottenham Hotspur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2012 West Bromwich Albion [en] West Bromwich Albion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2012 Newcastle United [en] Newcastle United การออกเสียง -1คะแนนโหวต
03/03/2012 Stoke city [en] Stoke city การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2012 arsenal [en] arsenal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2012 Manchester United [en] Manchester United การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/03/2012 Manchester City [en] Manchester City การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/03/2012 Seal [en] Seal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2012 zebra [en] zebra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2012 camel [en] camel การออกเสียง 2คะแนนโหวต
03/03/2012 bikini [en] bikini การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2012 Prince Albert [en] Prince Albert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2012 Brian Cox [en] Brian Cox การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2012 tennis [en] tennis การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/03/2012 hazelnut [en] hazelnut การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2012 macadamia [en] macadamia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2012 pistachio [en] pistachio การออกเสียง -1คะแนนโหวต
03/03/2012 pointless [en] pointless การออกเสียง 2คะแนนโหวต
03/03/2012 tuna [en] tuna การออกเสียง 3คะแนนโหวต
03/03/2012 white-collar [en] white-collar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2012 May Day [en] May Day การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2012 wombat [en] wombat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2012 kilometre [en] kilometre การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/03/2012 intensified [en] intensified การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2012 faithless [en] faithless การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2012 favourite [en] favourite การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/03/2012 gums [en] gums การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/03/2012 current account [en] current account การออกเสียง 0คะแนนโหวต