ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/03/2015 Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde [en] Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde การออกเสียง 2คะแนนโหวต
28/03/2015 renege [en] renege การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/03/2015 Snidely Whiplash [en] Snidely Whiplash การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/03/2015 reassembling [en] reassembling การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/03/2015 internationalization [en] internationalization การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/03/2015 Sean Byrne [en] Sean Byrne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/03/2015 Magilla Gorilla [en] Magilla Gorilla การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/03/2015 Dick Tracy [en] Dick Tracy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/03/2015 Dudley Do-Right [en] Dudley Do-Right การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/03/2015 Snagglepuss [en] Snagglepuss การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/03/2015 Olive Oyl [en] Olive Oyl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/03/2015 Anne Bancroft [en] Anne Bancroft การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2013 Coonawara [en] Coonawara การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2013 husbandly [en] husbandly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2013 substitutes [en] substitutes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2013 Goondiwindi [en] Goondiwindi การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/01/2013 Belconnen [en] Belconnen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2013 Eumundi [en] Eumundi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2013 The Ghan [en] The Ghan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2013 stepway [en] stepway การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2013 Warrumbungle [en] Warrumbungle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/05/2011 heebie jeebies [en] heebie jeebies การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/05/2011 Maroochydore [en] Maroochydore การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/05/2011 Woolloongabba [en] Woolloongabba การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/05/2011 cozzie [en] cozzie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2011 Mullumbimby [en] Mullumbimby การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2010 Nambour [en] Nambour การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2010 Bundaberg [en] Bundaberg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2010 Gympie [en] Gympie การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2010 handkerchief [en] handkerchief การออกเสียง 2คะแนนโหวต