ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/03/2015 Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde [en] การออกเสียงคำว่า Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde คะแนนโหวต 2 คะแนน
28/03/2015 renege [en] การออกเสียงคำว่า renege คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/03/2015 Snidely Whiplash [en] การออกเสียงคำว่า Snidely Whiplash คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/03/2015 reassembling [en] การออกเสียงคำว่า reassembling คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/03/2015 internationalization [en] การออกเสียงคำว่า internationalization คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/03/2015 Sean Byrne [en] การออกเสียงคำว่า Sean Byrne คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/03/2015 Magilla Gorilla [en] การออกเสียงคำว่า Magilla Gorilla คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/03/2015 Dick Tracy [en] การออกเสียงคำว่า Dick Tracy คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/03/2015 Dudley Do-Right [en] การออกเสียงคำว่า Dudley Do-Right คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/03/2015 Snagglepuss [en] การออกเสียงคำว่า Snagglepuss คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/03/2015 Olive Oyl [en] การออกเสียงคำว่า Olive Oyl คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/03/2015 Anne Bancroft [en] การออกเสียงคำว่า Anne Bancroft คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2013 Coonawara [en] การออกเสียงคำว่า Coonawara คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2013 husbandly [en] การออกเสียงคำว่า husbandly คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2013 substitutes [en] การออกเสียงคำว่า substitutes คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2013 Goondiwindi [en] การออกเสียงคำว่า Goondiwindi คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/01/2013 Belconnen [en] การออกเสียงคำว่า Belconnen คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2013 Eumundi [en] การออกเสียงคำว่า Eumundi คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2013 The Ghan [en] การออกเสียงคำว่า The Ghan คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2013 stepway [en] การออกเสียงคำว่า stepway คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2013 Warrumbungle [en] การออกเสียงคำว่า Warrumbungle คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/05/2011 heebie jeebies [en] การออกเสียงคำว่า heebie jeebies คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/05/2011 Maroochydore [en] การออกเสียงคำว่า Maroochydore คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/05/2011 Woolloongabba [en] การออกเสียงคำว่า Woolloongabba คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/05/2011 cozzie [en] การออกเสียงคำว่า cozzie คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2011 Mullumbimby [en] การออกเสียงคำว่า Mullumbimby คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2010 Nambour [en] การออกเสียงคำว่า Nambour คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2010 Bundaberg [en] การออกเสียงคำว่า Bundaberg คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2010 Gympie [en] การออกเสียงคำว่า Gympie คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2010 handkerchief [en] การออกเสียงคำว่า handkerchief คะแนนโหวต 2 คะแนน