ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
04/05/2010 Quesnay [fr] การออกเสียงคำว่า Quesnay โดย jief
20/03/2010 Léon Walras [fr] การออกเสียงคำว่า Léon Walras โดย Constant
04/08/2009 expedito [es] การออกเสียงคำว่า expedito โดย fjglez
04/08/2009 asmático [es] การออกเสียงคำว่า asmático คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2009 menisco [es] การออกเสียงคำว่า menisco คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2009 perfeccionar [es] การออกเสียงคำว่า perfeccionar คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2009 avergonzarse [es] การออกเสียงคำว่า avergonzarse คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2009 hincapié [es] การออกเสียงคำว่า hincapié คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2009 hincar [es] การออกเสียงคำว่า hincar คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2009 arrodillado [es] การออกเสียงคำว่า arrodillado คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2009 genuflexo [es] การออกเสียงคำว่า genuflexo คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2009 significativo [es] การออกเสียงคำว่า significativo คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2009 caricatura [es] การออกเสียงคำว่า caricatura คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/06/2009 floricultura [es] การออกเสียงคำว่า floricultura คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2009 apicultura [es] การออกเสียงคำว่า apicultura คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2009 avicultura [es] การออกเสียงคำว่า avicultura คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2009 geriatría [es] การออกเสียงคำว่า geriatría คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2009 acupuntura [es] การออกเสียงคำว่า acupuntura คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2009 silvicultura [es] การออกเสียงคำว่า silvicultura คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2009 forestación [es] การออกเสียงคำว่า forestación คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2009 puericultura [es] การออกเสียงคำว่า puericultura คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2009 ganadería [es] การออกเสียงคำว่า ganadería คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2009 agricultura [es] การออกเสียงคำว่า agricultura คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/06/2009 fruticultura [es] การออกเสียงคำว่า fruticultura คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2009 horticultura [es] การออกเสียงคำว่า horticultura คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2009 perspicacia [es] การออกเสียงคำว่า perspicacia คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2009 cardíaco [es] การออกเสียงคำว่า cardíaco คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2009 policíaco [es] การออกเสียงคำว่า policíaco คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2009 paradisiaco [es] การออกเสียงคำว่า paradisiaco คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2009 paradisíaco [es] การออกเสียงคำว่า paradisíaco คะแนนโหวต 0 คะแนน