ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
04/05/2010 Quesnay [fr] Quesnay การออกเสียง โดยjief
20/03/2010 Léon Walras [fr] Léon Walras การออกเสียง โดยConstant
04/08/2009 expedito [es] expedito การออกเสียง โดยfjglez
04/08/2009 asmático [es] asmático การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2009 menisco [es] menisco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2009 perfeccionar [es] perfeccionar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2009 avergonzarse [es] avergonzarse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2009 hincapié [es] hincapié การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2009 hincar [es] hincar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2009 arrodillado [es] arrodillado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2009 genuflexo [es] genuflexo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2009 significativo [es] significativo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2009 caricatura [es] caricatura การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/06/2009 floricultura [es] floricultura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2009 apicultura [es] apicultura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2009 avicultura [es] avicultura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2009 geriatría [es] geriatría การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2009 acupuntura [es] acupuntura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2009 silvicultura [es] silvicultura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2009 forestación [es] forestación การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2009 puericultura [es] puericultura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2009 ganadería [es] ganadería การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2009 agricultura [es] agricultura การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/06/2009 fruticultura [es] fruticultura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2009 horticultura [es] horticultura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2009 perspicacia [es] perspicacia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2009 cardíaco [es] cardíaco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2009 policíaco [es] policíaco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2009 paradisiaco [es] paradisiaco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2009 paradisíaco [es] paradisíaco การออกเสียง 0คะแนนโหวต