ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/08/2010 madreselva [es] การออกเสียงคำว่า madreselva คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2010 Esperpento [es] การออกเสียงคำว่า Esperpento คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/08/2010 bañador [es] การออกเสียงคำว่า bañador คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2010 destornillador [es] การออกเสียงคำว่า destornillador คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2010 callada [es] การออกเสียงคำว่า callada คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/08/2010 sonría [es] การออกเสียงคำว่า sonría คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2010 vecindario [es] การออกเสียงคำว่า vecindario คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2010 altavoces [es] การออกเสียงคำว่า altavoces คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/08/2010 adjetivo [es] การออกเสียงคำว่า adjetivo คะแนนโหวต -1 คะแนน
10/08/2010 araña [es] การออกเสียงคำว่า araña คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2010 agua mineral [es] การออกเสียงคำว่า agua mineral คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2010 atrapasueños [es] การออกเสียงคำว่า atrapasueños คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/08/2009 pseudo [es] การออกเสียงคำว่า pseudo คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2009 populares [es] การออกเสียงคำว่า populares คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/08/2009 asmático [es] การออกเสียงคำว่า asmático คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2009 expedito [es] การออกเสียงคำว่า expedito คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/08/2009 periodo [es] การออกเสียงคำว่า periodo คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2009 discernir [es] การออกเสียงคำว่า discernir คะแนนโหวต -2 คะแนน
04/08/2009 aduladores [es] การออกเสียงคำว่า aduladores คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2009 UNESCO [es] การออกเสียงคำว่า UNESCO คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2009 llame [es] การออกเสียงคำว่า llame คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2009 nochebuena [es] การออกเสียงคำว่า nochebuena คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2009 Francisco Correa [es] การออกเสียงคำว่า Francisco Correa คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2009 dejó [es] การออกเสียงคำว่า dejó คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2009 bigotes [es] การออกเสียงคำว่า bigotes คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2009 engañado [es] การออกเสียงคำว่า engañado คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2009 esgrime [es] การออกเสียงคำว่า esgrime คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2009 descarga [es] การออกเสียงคำว่า descarga คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2009 menisco [es] การออกเสียงคำว่า menisco คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2009 terribles [es] การออกเสียงคำว่า terribles คะแนนโหวต 0 คะแนน