ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
12/09/2012 kalken [vls] kalken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/09/2012 Alexander [vls] Alexander การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/09/2012 Arno [vls] Arno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/09/2012 Sofie [vls] Sofie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/09/2012 rowan [vls] rowan การออกเสียง 0คะแนนโหวต