ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/09/2012 kalken [vls] การออกเสียงคำว่า kalken คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/09/2012 Alexander [vls] การออกเสียงคำว่า Alexander คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/09/2012 Arno [vls] การออกเสียงคำว่า Arno คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/09/2012 Sofie [vls] การออกเสียงคำว่า Sofie คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/09/2012 rowan [vls] การออกเสียงคำว่า rowan คะแนนโหวต 0 คะแนน