ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/03/2013 Maladière-Lac [fr] Maladière-Lac การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2013 Montbenon [fr] Montbenon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2013 assistera [fr] assistera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2013 Montchoisi [fr] Montchoisi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2013 un [fr] un การออกเสียง 2คะแนนโหวต
27/03/2013 appelez-moi [fr] appelez-moi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2013 Ingouville [fr] Ingouville การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2013 Anthropos [fr] Anthropos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2013 hésitante [fr] hésitante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2013 Rousselot [fr] Rousselot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2013 faire des bêtises [fr] faire des bêtises การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/03/2013 Maison de tolérance [fr] Maison de tolérance การออกเสียง 0คะแนนโหวต