ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/03/2013 Maladière-Lac [fr] การออกเสียงคำว่า Maladière-Lac คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2013 Montbenon [fr] การออกเสียงคำว่า Montbenon คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2013 assistera [fr] การออกเสียงคำว่า assistera คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2013 Montchoisi [fr] การออกเสียงคำว่า Montchoisi คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2013 un [fr] การออกเสียงคำว่า un คะแนนโหวต 2 คะแนน
27/03/2013 appelez-moi [fr] การออกเสียงคำว่า appelez-moi คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2013 Ingouville [fr] การออกเสียงคำว่า Ingouville คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2013 Anthropos [fr] การออกเสียงคำว่า Anthropos คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2013 hésitante [fr] การออกเสียงคำว่า hésitante คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2013 Rousselot [fr] การออกเสียงคำว่า Rousselot คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2013 faire des bêtises [fr] การออกเสียงคำว่า faire des bêtises คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/03/2013 Maison de tolérance [fr] การออกเสียงคำว่า Maison de tolérance คะแนนโหวต 0 คะแนน