ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/03/2011 kobold [en] การออกเสียงคำว่า kobold คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 Olympia Snowe [en] การออกเสียงคำว่า Olympia Snowe คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 Christine Gregoire [en] การออกเสียงคำว่า Christine Gregoire คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 Michelle Bachman [en] การออกเสียงคำว่า Michelle Bachman คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 Los Angeles [en] การออกเสียงคำว่า Los Angeles คะแนนโหวต 2 คะแนน
31/03/2011 port-of-entry [en] การออกเสียงคำว่า port-of-entry คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 George Washington [en] การออกเสียงคำว่า George Washington คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 Denzel Washington [en] การออกเสียงคำว่า Denzel Washington คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 Washington [en] การออกเสียงคำว่า Washington คะแนนโหวต -1 คะแนน
31/03/2011 Anna Sokolow [en] การออกเสียงคำว่า Anna Sokolow คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 Elbert Leander Rutan [en] การออกเสียงคำว่า Elbert Leander Rutan คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 splenius [en] การออกเสียงคำว่า splenius คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 Sasha Obama [en] การออกเสียงคำว่า Sasha Obama คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 Malia Obama [en] การออกเสียงคำว่า Malia Obama คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/03/2011 Lombardy [en] การออกเสียงคำว่า Lombardy คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 Pidgeotto [en] การออกเสียงคำว่า Pidgeotto คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 deconstructionist [en] การออกเสียงคำว่า deconstructionist คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 wholemeal [en] การออกเสียงคำว่า wholemeal คะแนนโหวต 1 คะแนน
31/03/2011 anode plasma [en] การออกเสียงคำว่า anode plasma คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 Bass trumpet [en] การออกเสียงคำว่า Bass trumpet คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 patrolled [en] การออกเสียงคำว่า patrolled คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 good luck [en] การออกเสียงคำว่า good luck คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 cram [en] การออกเสียงคำว่า cram คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 common good [en] การออกเสียงคำว่า common good คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 smash [en] การออกเสียงคำว่า smash คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/03/2011 collar [en] การออกเสียงคำว่า collar คะแนนโหวต 1 คะแนน
31/03/2011 partition [en] การออกเสียงคำว่า partition คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 voter [en] การออกเสียงคำว่า voter คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 vengeance [en] การออกเสียงคำว่า vengeance คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 partisan [en] การออกเสียงคำว่า partisan คะแนนโหวต 0 คะแนน