ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
31/03/2011 kobold [en] kobold การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 Olympia Snowe [en] Olympia Snowe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 Christine Gregoire [en] Christine Gregoire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 Michelle Bachman [en] Michelle Bachman การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 Los Angeles [en] Los Angeles การออกเสียง 2คะแนนโหวต
31/03/2011 port-of-entry [en] port-of-entry การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 George Washington [en] George Washington การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 Denzel Washington [en] Denzel Washington การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 Washington [en] Washington การออกเสียง -1คะแนนโหวต
31/03/2011 Anna Sokolow [en] Anna Sokolow การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 Elbert Leander Rutan [en] Elbert Leander Rutan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 splenius [en] splenius การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 Duke of Beaufort [en] Duke of Beaufort การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/03/2011 Sasha Obama [en] Sasha Obama การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 Malia Obama [en] Malia Obama การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/03/2011 Lombardy [en] Lombardy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 Pidgeotto [en] Pidgeotto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 deconstructionist [en] deconstructionist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 wholemeal [en] wholemeal การออกเสียง 1คะแนนโหวต
31/03/2011 anode plasma [en] anode plasma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 Bass trumpet [en] Bass trumpet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 patrolled [en] patrolled การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 good luck [en] good luck การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 good-for-nothing [en] good-for-nothing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 cram [en] cram การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 common good [en] common good การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 smash [en] smash การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/03/2011 collar [en] collar การออกเสียง 1คะแนนโหวต
31/03/2011 partition [en] partition การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 voter [en] voter การออกเสียง 0คะแนนโหวต