ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/08/2016 Oklahoma [fr] การออกเสียง : Oklahoma 0 โหวต
17/08/2016 Missouri [fr] การออกเสียง : Missouri 0 โหวต
17/08/2016 Kansas [fr] การออกเสียง : Kansas 0 โหวต
17/08/2016 Colorado [fr] การออกเสียง : Colorado 0 โหวต
17/08/2016 Nebraska [fr] การออกเสียง : Nebraska 0 โหวต
17/08/2016 Minnesota [fr] การออกเสียง : Minnesota 0 โหวต
17/08/2016 dakota [fr] การออกเสียง : dakota 0 โหวต
17/08/2016 Utah [fr] การออกเสียง : Utah 0 โหวต
17/08/2016 Oregon [fr] การออกเสียง : Oregon 0 โหวต
17/08/2016 Coeur d'Alene [fr] การออกเสียง : Coeur d'Alene 0 โหวต
17/08/2016 Montana [fr] การออกเสียง : Montana 0 โหวต
17/08/2016 Idaho [fr] การออกเสียง : Idaho 0 โหวต
26/05/2016 Plagniol [fr] การออกเสียง : Plagniol 0 โหวต
26/05/2016 un virgule cinq litre (1,5 l) [fr] การออกเสียง : un virgule cinq litre (1,5 l) 0 โหวต
26/05/2016 Toulouse Le Mirail [fr] การออกเสียง : Toulouse Le Mirail 0 โหวต
28/01/2016 Lucquiaud [fr] การออกเสียง : Lucquiaud 0 โหวต
28/01/2016 matelasseur [fr] การออกเสียง : matelasseur 0 โหวต
06/01/2016 Jayr [fr] การออกเสียง : Jayr 0 โหวต
06/01/2016 corent [fr] การออกเสียง : corent 0 โหวต
06/01/2016 Paslières [fr] การออกเสียง : Paslières 0 โหวต
06/01/2016 Jad Wio [fr] การออกเสียง : Jad Wio 0 โหวต
06/01/2016 Walhalla [fr] การออกเสียง : Walhalla 0 โหวต
06/01/2016 jojoba [fr] การออกเสียง : jojoba 0 โหวต
04/06/2015 Lingeström [fr] การออกเสียง : Lingeström 0 โหวต
04/06/2015 Mascarou [fr] การออกเสียง : Mascarou 0 โหวต
04/06/2015 Desormes [fr] การออกเสียง : Desormes 0 โหวต
03/06/2015 aiguille [fr] การออกเสียง : aiguille 0 โหวต
03/06/2015 Ruchonnet [fr] การออกเสียง : Ruchonnet 0 โหวต
03/06/2015 montais [fr] การออกเสียง : montais 0 โหวต
03/06/2015 barrière de corail [fr] การออกเสียง : barrière de corail 0 โหวต