ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/04/2012 partner [it] การออกเสียงคำว่า partner คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 Ferola [it] การออกเสียงคำว่า Ferola คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 Fermadeviatoio [it] การออกเสียงคำว่า Fermadeviatoio คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 Lispognato [it] การออกเสียงคำว่า Lispognato คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 perossisoma [it] การออกเสียงคำว่า perossisoma คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 Fitoxantina [it] การออกเสียงคำว่า Fitoxantina คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 Dessia [it] การออกเสียงคำว่า Dessia คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 basipeto [it] การออกเสียงคำว่า basipeto คะแนนโหวต 0 คะแนน