ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/04/2012 partner [it] partner การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 Ferola [it] Ferola การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 Fermadeviatoio [it] Fermadeviatoio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 Lispognato [it] Lispognato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 perossisoma [it] perossisoma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 Fitoxantina [it] Fitoxantina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 Dessia [it] Dessia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 basipeto [it] basipeto การออกเสียง 0คะแนนโหวต