ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/12/2014 тӱрланышыла [chm] การออกเสียง : тӱрланышыла 0 โหวต
11/12/2014 язныме [chm] การออกเสียง : язныме 0 โหวต
11/12/2014 наҥгайыман [chm] การออกเสียง : наҥгайыман 0 โหวต
11/12/2014 нужнаҥын [chm] การออกเสียง : нужнаҥын 0 โหวต
11/12/2014 пурыде [chm] การออกเสียง : пурыде 0 โหวต
11/12/2014 умышаш [chm] การออกเสียง : умышаш 0 โหวต
11/12/2014 цӓш [chm] การออกเสียง : цӓш 0 โหวต
11/12/2014 согоньлаш [chm] การออกเสียง : согоньлаш 0 โหวต
11/12/2014 чӱктыман [chm] การออกเสียง : чӱктыман 0 โหวต
11/12/2014 сӱмыртен [chm] การออกเสียง : сӱмыртен 0 โหวต
10/12/2014 уэшлан [chm] การออกเสียง : уэшлан 0 โหวต
10/12/2014 ӱштылмек [chm] การออกเสียง : ӱштылмек 0 โหวต
10/12/2014 ловыртатен [chm] การออกเสียง : ловыртатен 0 โหวต
10/12/2014 мамыкаҥын [chm] การออกเสียง : мамыкаҥын 0 โหวต
10/12/2014 кучыма [chm] การออกเสียง : кучыма 0 โหวต
10/12/2014 шкаланемак [chm] การออกเสียง : шкаланемак 0 โหวต
10/12/2014 кусналтын [chm] การออกเสียง : кусналтын 0 โหวต
10/12/2014 кӱктен [chm] การออกเสียง : кӱктен 0 โหวต
10/12/2014 волгыдал [chm] การออกเสียง : волгыдал 0 โหวต
10/12/2014 ишыман [chm] การออกเสียง : ишыман 0 โหวต
10/12/2014 рашемдымыла [chm] การออกเสียง : рашемдымыла 0 โหวต
10/12/2014 сарлокон [chm] การออกเสียง : сарлокон 0 โหวต
10/12/2014 вияҥман [chm] การออกเสียง : вияҥман 0 โหวต
10/12/2014 ишымышт [chm] การออกเสียง : ишымышт 0 โหวต
10/12/2014 полшымыж [chm] การออกเสียง : полшымыж 0 โหวต
09/12/2014 вожаҥын [chm] การออกเสียง : вожаҥын 0 โหวต
09/12/2014 пеҥыжде [chm] การออกเสียง : пеҥыжде 0 โหวต
09/12/2014 тӧчышаш [chm] การออกเสียง : тӧчышаш 0 โหวต
09/12/2014 козыртылме [chm] การออกเสียง : козыртылме 0 โหวต
09/12/2014 чактарыде [chm] การออกเสียง : чактарыде 0 โหวต