ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/12/2014 туешкыде [chm] การออกเสียง : туешкыде 0 โหวต
12/12/2014 кайымекышт [chm] การออกเสียง : кайымекышт 0 โหวต
12/12/2014 лывырталын [chm] การออกเสียง : лывырталын 0 โหวต
12/12/2014 эртыде [chm] การออกเสียง : эртыде 0 โหวต
12/12/2014 погынымышт [chm] การออกเสียง : погынымышт 0 โหวต
11/12/2014 пелйӱдлан [chm] การออกเสียง : пелйӱдлан 0 โหวต
11/12/2014 верланыман [chm] การออกเสียง : верланыман 0 โหวต
11/12/2014 каҥашышаш [chm] การออกเสียง : каҥашышаш 0 โหวต
11/12/2014 ӹшӹк [chm] การออกเสียง : ӹшӹк 0 โหวต
11/12/2014 петыркалыде [chm] การออกเสียง : петыркалыде 0 โหวต
11/12/2014 логалшыла [chm] การออกเสียง : логалшыла 0 โหวต
11/12/2014 тыршыктен [chm] การออกเสียง : тыршыктен 0 โหวต
11/12/2014 ӱшыклалтде [chm] การออกเสียง : ӱшыклалтде 0 โหวต
11/12/2014 йодыштман [chm] การออกเสียง : йодыштман 0 โหวต
11/12/2014 ӱэдара [chm] การออกเสียง : ӱэдара 0 โหวต
11/12/2014 пылвуйташ [chm] การออกเสียง : пылвуйташ 0 โหวต
11/12/2014 постараш [chm] การออกเสียง : постараш 0 โหวต
11/12/2014 цӹвӓвӓ [chm] การออกเสียง : цӹвӓвӓ 0 โหวต
11/12/2014 лӹвӓк [chm] การออกเสียง : лӹвӓк 0 โหวต
11/12/2014 шӹлӓш [chm] การออกเสียง : шӹлӓш 0 โหวต
11/12/2014 шарныде [chm] การออกเสียง : шарныде 0 โหวต
11/12/2014 аҥыргыман [chm] การออกเสียง : аҥыргыман 0 โหวต
11/12/2014 исерланыде [chm] การออกเสียง : исерланыде 0 โหวต
11/12/2014 язнаш [chm] การออกเสียง : язнаш 0 โหวต
11/12/2014 Элвакте [chm] การออกเสียง : Элвакте 0 โหวต
11/12/2014 молемдалт [chm] การออกเสียง : молемдалт 0 โหวต
11/12/2014 манман [chm] การออกเสียง : манман 0 โหวต
11/12/2014 васартылде [chm] การออกเสียง : васартылде 0 โหวต
11/12/2014 керек-куштат [chm] การออกเสียง : керек-куштат 0 โหวต
11/12/2014 айлышан [chm] การออกเสียง : айлышан 0 โหวต