สมาชิก:

Erviy

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Erviy

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/12/2014 Шайдар [chm] การออกเสียง : Шайдар 0 โหวต
13/12/2014 Файруш [chm] การออกเสียง : Файруш 0 โหวต
12/12/2014 йырымла [chm] การออกเสียง : йырымла 0 โหวต
12/12/2014 ӱшталде [chm] การออกเสียง : ӱшталде 0 โหวต
12/12/2014 кыстыралтын [chm] การออกเสียง : кыстыралтын 0 โหวต
12/12/2014 пуалтыдеак [chm] การออกเสียง : пуалтыдеак 0 โหวต
12/12/2014 сулыкаҥын [chm] การออกเสียง : сулыкаҥын 0 โหวต
12/12/2014 сӧрышыла [chm] การออกเสียง : сӧрышыла 0 โหวต
12/12/2014 туныкталтын [chm] การออกเสียง : туныкталтын 0 โหวต
12/12/2014 языкаҥнежак [chm] การออกเสียง : языкаҥнежак 0 โหวต
12/12/2014 ӱштылшыла [chm] การออกเสียง : ӱштылшыла 0 โหวต
12/12/2014 тӱрген [chm] การออกเสียง : тӱрген 0 โหวต
12/12/2014 ирӹктӹмӹ [chm] การออกเสียง : ирӹктӹмӹ 0 โหวต
12/12/2014 чарналын [chm] การออกเสียง : чарналын 0 โหวต
12/12/2014 удыркалыман [chm] การออกเสียง : удыркалыман 0 โหวต
12/12/2014 пудыранашак [chm] การออกเสียง : пудыранашак 0 โหวต
12/12/2014 тӱрланыше [chm] การออกเสียง : тӱрланыше 0 โหวต
12/12/2014 сугыньлен [chm] การออกเสียง : сугыньлен 0 โหวต
12/12/2014 йолатыме [chm] การออกเสียง : йолатыме 0 โหวต
12/12/2014 ловыкталтын [chm] การออกเสียง : ловыкталтын 0 โหวต
12/12/2014 оньыш-лийдымаш [chm] การออกเสียง : оньыш-лийдымаш 0 โหวต
12/12/2014 куржталде [chm] การออกเสียง : куржталде 0 โหวต
12/12/2014 йӧршешак [chm] การออกเสียง : йӧршешак 0 โหวต
12/12/2014 ситышаш [chm] การออกเสียง : ситышаш 0 โหวต
12/12/2014 сырымыла [chm] การออกเสียง : сырымыла 0 โหวต
12/12/2014 йолатымаш [chm] การออกเสียง : йолатымаш 0 โหวต
12/12/2014 сакалалтын [chm] การออกเสียง : сакалалтын 0 โหวต
12/12/2014 шаркалыде [chm] การออกเสียง : шаркалыде 0 โหวต
12/12/2014 пижмыла [chm] การออกเสียง : пижмыла 0 โหวต
12/12/2014 заразитлыман [chm] การออกเสียง : заразитлыман 0 โหวต