สมาชิก:

Erviy

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Erviy

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/12/2014 нӧлталыктыман [chm] การออกเสียง : нӧлталыктыман 0 โหวต
15/12/2014 Овдочи [chm] การออกเสียง : Овдочи 0 โหวต
15/12/2014 кокырыкта [chm] การออกเสียง : кокырыкта 0 โหวต
15/12/2014 пытарымашке [chm] การออกเสียง : пытарымашке 0 โหวต
15/12/2014 шагалемдыде [chm] การออกเสียง : шагалемдыде 0 โหวต
15/12/2014 темлыман [chm] การออกเสียง : темлыман 0 โหวต
15/12/2014 шӱдыде [chm] การออกเสียง : шӱдыде 0 โหวต
15/12/2014 верешемак [chm] การออกเสียง : верешемак 0 โหวต
15/12/2014 Левандий [chm] การออกเสียง : Левандий 0 โหวต
15/12/2014 ӧрткынен [chm] การออกเสียง : ӧрткынен 0 โหวต
15/12/2014 Аркит [chm] การออกเสียง : Аркит 0 โหวต
15/12/2014 орланыде [chm] การออกเสียง : орланыде 0 โหวต
13/12/2014 волыман [chm] การออกเสียง : волыман 0 โหวต
13/12/2014 каралтен [chm] การออกเสียง : каралтен 0 โหวต
13/12/2014 ваша [chm] การออกเสียง : ваша 0 โหวต
13/12/2014 пудыратыман [chm] การออกเสียง : пудыратыман 0 โหวต
13/12/2014 пӱгыргалт [chm] การออกเสียง : пӱгыргалт 0 โหวต
13/12/2014 ӧрткыныман [chm] การออกเสียง : ӧрткыныман 0 โหวต
13/12/2014 ошеме [chm] การออกเสียง : ошеме 0 โหวต
13/12/2014 ӱҥшӧ [chm] การออกเสียง : ӱҥшӧ 0 โหวต
13/12/2014 кенет [chm] การออกเสียง : кенет 0 โหวต
13/12/2014 Ӱявий [chm] การออกเสียง : Ӱявий 0 โหวต
13/12/2014 Гульсипа [chm] การออกเสียง : Гульсипа 0 โหวต
13/12/2014 Томач [chm] การออกเสียง : Томач 0 โหวต
13/12/2014 Арди [chm] การออกเสียง : Арди 0 โหวต
13/12/2014 Апук [chm] การออกเสียง : Апук -1 โหวต
13/12/2014 Ӱямбий [chm] การออกเสียง : Ӱямбий 0 โหวต
13/12/2014 Апуй [chm] การออกเสียง : Апуй 0 โหวต
13/12/2014 Иликбай [chm] การออกเสียง : Иликбай 0 โหวต
13/12/2014 Акитар [chm] การออกเสียง : Акитар 0 โหวต