ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/12/2014 шылталыман [chm] การออกเสียง : шылталыман 0 โหวต
18/12/2014 амыргыде [chm] การออกเสียง : амыргыде 0 โหวต
18/12/2014 вожылтарен [chm] การออกเสียง : вожылтарен 0 โหวต
18/12/2014 пеҥгыдемда [chm] การออกเสียง : пеҥгыдемда 0 โหวต
18/12/2014 Атбаш [chm] การออกเสียง : Атбаш 0 โหวต
18/12/2014 вашештенна [chm] การออกเสียง : вашештенна 0 โหวต
18/12/2014 тӧрлалт [chm] การออกเสียง : тӧрлалт 0 โหวต
18/12/2014 наледыше [chm] การออกเสียง : наледыше 0 โหวต
17/12/2014 пытарыктен [chm] การออกเสียง : пытарыктен 0 โหวต
17/12/2014 качак-шапак [chm] การออกเสียง : качак-шапак 0 โหวต
17/12/2014 таҥасыдеак [chm] การออกเสียง : таҥасыдеак 0 โหวต
17/12/2014 ӹлӹмӓш [chm] การออกเสียง : ӹлӹмӓш 0 โหวต
17/12/2014 лидӹмӹн [chm] การออกเสียง : лидӹмӹн 0 โหวต
17/12/2014 пӓлӓш [chm] การออกเสียง : пӓлӓш 0 โหวต
17/12/2014 вӹцлы [chm] การออกเสียง : вӹцлы 0 โหวต
17/12/2014 маншан [chm] การออกเสียง : маншан 0 โหวต
17/12/2014 сӓмӹрӹк [chm] การออกเสียง : сӓмӹрӹк 0 โหวต
17/12/2014 нӓлӹн [chm] การออกเสียง : нӓлӹн 0 โหวต
17/12/2014 шӱтышаш [chm] การออกเสียง : шӱтышаш 0 โหวต
17/12/2014 веремӓн [chm] การออกเสียง : веремӓн 0 โหวต
17/12/2014 шогыктен [chm] การออกเสียง : шогыктен 0 โหวต
17/12/2014 поктыде [chm] การออกเสียง : поктыде 0 โหวต
17/12/2014 кӱреналгырак [chm] การออกเสียง : кӱреналгырак 0 โหวต
17/12/2014 шкетше [chm] การออกเสียง : шкетше 0 โหวต
17/12/2014 кӱыктымӧ [chm] การออกเสียง : кӱыктымӧ 0 โหวต
17/12/2014 ячылана [chm] การออกเสียง : ячылана 0 โหวต
17/12/2014 кудалтыдеак [chm] การออกเสียง : кудалтыдеак 0 โหวต
17/12/2014 куснылмаш [chm] การออกเสียง : куснылмаш 0 โหวต
17/12/2014 вустыкрак [chm] การออกเสียง : вустыкрак 0 โหวต
17/12/2014 маншаш [chm] การออกเสียง : маншаш 0 โหวต