ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/12/2014 шомакшым [chm] การออกเสียง : шомакшым 0 โหวต
20/12/2014 тыгайымат [chm] การออกเสียง : тыгайымат 0 โหวต
20/12/2014 йоҥгатарак [chm] การออกเสียง : йоҥгатарак 0 โหวต
20/12/2014 таҥастара [chm] การออกเสียง : таҥастара 0 โหวต
20/12/2014 шортнеже [chm] การออกเสียง : шортнеже 0 โหวต
20/12/2014 сите [chm] การออกเสียง : сите 0 โหวต
20/12/2014 помышын [chm] การออกเสียง : помышын 0 โหวต
20/12/2014 кӱтӱчына [chm] การออกเสียง : кӱтӱчына 0 โหวต
20/12/2014 виктарат [chm] การออกเสียง : виктарат 0 โหวต
20/12/2014 каласалтыт [chm] การออกเสียง : каласалтыт 0 โหวต
20/12/2014 философла [chm] การออกเสียง : философла 0 โหวต
20/12/2014 рубрикыш [chm] การออกเสียง : рубрикыш 0 โหวต
20/12/2014 почеламутлаштыже [chm] การออกเสียง : почеламутлаштыже 0 โหวต
20/12/2014 тӱняшке [chm] การออกเสียง : тӱняшке 0 โหวต
20/12/2014 эпиграфан [chm] การออกเสียง : эпиграфан 0 โหวต
20/12/2014 палемда [chm] การออกเสียง : палемда 0 โหวต
20/12/2014 корныштем [chm] การออกเสียง : корныштем 0 โหวต
20/12/2014 кавадӱр [chm] การออกเสียง : кавадӱр 0 โหวต
20/12/2014 оҥайже [chm] การออกเสียง : оҥайже 0 โหวต
20/12/2014 шонышыжым [chm] การออกเสียง : шонышыжым 0 โหวต
20/12/2014 возымаштыже [chm] การออกเสียง : возымаштыже 0 โหวต
20/12/2014 ӧпкеле [chm] การออกเสียง : ӧпкеле 0 โหวต
18/12/2014 рӱдаҥмыла [chm] การออกเสียง : рӱдаҥмыла 0 โหวต
18/12/2014 тугышталт [chm] การออกเสียง : тугышталт 0 โหวต
18/12/2014 шаланышт [chm] การออกเสียง : шаланышт 0 โหวต
18/12/2014 кумыктен [chm] การออกเสียง : кумыктен 0 โหวต
18/12/2014 лӱмдыман [chm] การออกเสียง : лӱмдыман 0 โหวต
18/12/2014 каткалыман [chm] การออกเสียง : каткалыман 0 โหวต
18/12/2014 йождарен [chm] การออกเสียง : йождарен 0 โหวต
18/12/2014 ӱштде [chm] การออกเสียง : ӱштде 0 โหวต