สมาชิก:

Erviy

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Erviy

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/12/2014 ньыкталтын [chm] การออกเสียง : ньыкталтын 0 โหวต
09/12/2014 пуштман [chm] การออกเสียง : пуштман 0 โหวต
09/12/2014 кӱшӹц [chm] การออกเสียง : кӱшӹц 0 โหวต
09/12/2014 налже [chm] การออกเสียง : налже 0 โหวต
09/12/2014 чоҥештылман [chm] การออกเสียง : чоҥештылман 0 โหวต
09/12/2014 толашен [chm] การออกเสียง : толашен 0 โหวต
09/12/2014 вожаҥман [chm] การออกเสียง : вожаҥман 0 โหวต
09/12/2014 цӓктӓрӓш [chm] การออกเสียง : цӓктӓрӓш 0 โหวต
09/12/2014 йыча [chm] การออกเสียง : йыча 0 โหวต
09/12/2014 улнен [chm] การออกเสียง : улнен 0 โหวต
09/12/2014 аптыраныман [chm] การออกเสียง : аптыраныман 0 โหวต
09/12/2014 малтымыже [chm] การออกเสียง : малтымыже 0 โหวต
09/12/2014 ала-кӧн [chm] การออกเสียง : ала-кӧн 0 โหวต
09/12/2014 рӱпшыктен [chm] การออกเสียง : рӱпшыктен 0 โหวต
09/12/2014 шындымышт [chm] การออกเสียง : шындымышт 0 โหวต
09/12/2014 кӱпен [chm] การออกเสียง : кӱпен 0 โหวต
09/12/2014 толыде [chm] การออกเสียง : толыде 0 โหวต
09/12/2014 шӱштырарак [chm] การออกเสียง : шӱштырарак 0 โหวต
09/12/2014 мамыкалт [chm] การออกเสียง : мамыкалт 0 โหวต
09/12/2014 ваҥалын [chm] การออกเสียง : ваҥалын 0 โหวต
09/12/2014 сӧснатуара [chm] การออกเสียง : сӧснатуара 0 โหวต
09/12/2014 шымлыман [chm] การออกเสียง : шымлыман 0 โหวต
09/12/2014 Юкеч [chm] การออกเสียง : Юкеч 0 โหวต
09/12/2014 чыгылта [chm] การออกเสียง : чыгылта 0 โหวต
09/12/2014 ошлокон [chm] การออกเสียง : ошлокон 0 โหวต
09/12/2014 сылнештарыде [chm] การออกเสียง : сылнештарыде 0 โหวต
09/12/2014 пурталын [chm] การออกเสียง : пурталын 0 โหวต
09/12/2014 шӱкаҥден [chm] การออกเสียง : шӱкаҥден 0 โหวต
09/12/2014 ушшудо [chm] การออกเสียง : ушшудо 0 โหวต
09/12/2014 покшелнырак [chm] การออกเสียง : покшелнырак 0 โหวต