ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/06/2009 la tour Eiffel [fr] la tour Eiffel การออกเสียง -1คะแนนโหวต
04/06/2009 quoi [fr] quoi การออกเสียง -1คะแนนโหวต
04/06/2009 messieurs [fr] messieurs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/06/2009 pinotage [fr] pinotage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/06/2009 tu manges [fr] tu manges การออกเสียง -1คะแนนโหวต
04/06/2009 vous mangez [fr] vous mangez การออกเสียง -1คะแนนโหวต
04/06/2009 rue Jean du Bellay [fr] rue Jean du Bellay การออกเสียง 0คะแนนโหวต