ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/06/2009 la tour Eiffel [fr] การออกเสียงคำว่า la tour Eiffel คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/06/2009 quoi [fr] การออกเสียงคำว่า quoi คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/06/2009 messieurs [fr] การออกเสียงคำว่า messieurs คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/06/2009 pinotage [fr] การออกเสียงคำว่า pinotage คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/06/2009 tu manges [fr] การออกเสียงคำว่า tu manges คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/06/2009 vous mangez [fr] การออกเสียงคำว่า vous mangez คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/06/2009 rue Jean du Bellay [fr] การออกเสียงคำว่า rue Jean du Bellay คะแนนโหวต 0 คะแนน