ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/06/2009 la tour Eiffel [fr] การออกเสียง : la tour Eiffel -1 โหวต
04/06/2009 quoi [fr] การออกเสียง : quoi -1 โหวต
04/06/2009 messieurs [fr] การออกเสียง : messieurs 0 โหวต
04/06/2009 pinotage [fr] การออกเสียง : pinotage 0 โหวต
04/06/2009 tu manges [fr] การออกเสียง : tu manges -1 โหวต
04/06/2009 vous mangez [fr] การออกเสียง : vous mangez -1 โหวต
04/06/2009 rue Jean du Bellay [fr] การออกเสียง : rue Jean du Bellay 0 โหวต