ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/09/2011 Jemrić [hr] การออกเสียงคำว่า Jemrić คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2011 Goran Senjanović [hr] การออกเสียงคำว่า Goran Senjanović คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2011 autobusna stanica [hr] การออกเสียงคำว่า autobusna stanica คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2011 voziti [hr] การออกเสียงคำว่า voziti คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2011 poštanski sandučić [hr] การออกเสียงคำว่า poštanski sandučić คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/08/2011 podmornica [hr] การออกเสียงคำว่า podmornica คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/08/2011 zrakoplov [hr] การออกเสียงคำว่า zrakoplov คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/08/2011 zračna luka [hr] การออกเสียงคำว่า zračna luka คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/08/2011 kolodvor [hr] การออกเสียงคำว่า kolodvor คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2011 motocikl [hr] การออกเสียงคำว่า motocikl คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2011 Dunja Rajter [hr] การออกเสียงคำว่า Dunja Rajter คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2011 Ivan Dodig [hr] การออกเสียงคำว่า Ivan Dodig คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/08/2011 Boris Veličan [hr] การออกเสียงคำว่า Boris Veličan คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2011 Kašman [hr] การออกเสียงคำว่า Kašman คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2011 Helena Njirić [hr] การออกเสียงคำว่า Helena Njirić คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2011 Hrvoje Njirić [hr] การออกเสียงคำว่า Hrvoje Njirić คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/07/2011 planika [hr] การออกเสียงคำว่า planika คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/07/2011 planika maginja [hr] การออกเสียงคำว่า planika maginja คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/07/2011 japanska nešpula [hr] การออกเสียงคำว่า japanska nešpula คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/07/2011 mušmula [hr] การออกเสียงคำว่า mušmula คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2011 Никола Тесла / Nikola Tesla [hr] การออกเสียงคำว่า Никола Тесла / Nikola Tesla คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2011 Ivan Gundulić [hr] การออกเสียงคำว่า Ivan Gundulić คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2011 Ruđer Bošković [hr] การออกเสียงคำว่า Ruđer Bošković คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2011 Herman Dalmatin [hr] การออกเสียงคำว่า Herman Dalmatin คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2011 Lavoslav Ružička [hr] การออกเสียงคำว่า Lavoslav Ružička คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2011 Marin Getaldić [hr] การออกเสียงคำว่า Marin Getaldić คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2011 Faust Vrančić [hr] การออกเสียงคำว่า Faust Vrančić คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2011 Ivan Supek [hr] การออกเสียงคำว่า Ivan Supek คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2011 Miroslav Radman [hr] การออกเสียงคำว่า Miroslav Radman คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2011 Hrvoje Požar [hr] การออกเสียงคำว่า Hrvoje Požar คะแนนโหวต 0 คะแนน