ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/09/2011 Jemrić [hr] Jemrić การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2011 Goran Senjanović [hr] Goran Senjanović การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2011 autobusna stanica [hr] autobusna stanica การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2011 voziti [hr] voziti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2011 poštanski sandučić [hr] poštanski sandučić การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/08/2011 podmornica [hr] podmornica การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2011 zrakoplov [hr] zrakoplov การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2011 zračna luka [hr] zračna luka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2011 kolodvor [hr] kolodvor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2011 motocikl [hr] motocikl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2011 Dunja Rajter [hr] Dunja Rajter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2011 Ivan Dodig [hr] Ivan Dodig การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/08/2011 Boris Veličan [hr] Boris Veličan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2011 Kašman [hr] Kašman การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2011 Helena Njirić [hr] Helena Njirić การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2011 Hrvoje Njirić [hr] Hrvoje Njirić การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2011 planika [hr] planika การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2011 planika maginja [hr] planika maginja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2011 japanska nešpula [hr] japanska nešpula การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2011 mušmula [hr] mušmula การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2011 Никола Тесла / Nikola Tesla [hr] Никола Тесла / Nikola Tesla การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2011 Ivan Gundulić [hr] Ivan Gundulić การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2011 Ruđer Bošković [hr] Ruđer Bošković การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2011 Herman Dalmatin [hr] Herman Dalmatin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2011 Lavoslav Ružička [hr] Lavoslav Ružička การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2011 Marin Getaldić [hr] Marin Getaldić การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2011 Faust Vrančić [hr] Faust Vrančić การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2011 Ivan Supek [hr] Ivan Supek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2011 Miroslav Radman [hr] Miroslav Radman การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2011 Hrvoje Požar [hr] Hrvoje Požar การออกเสียง 0คะแนนโหวต