ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/05/2010 varða [is] การออกเสียง : varða 0 โหวต
20/05/2010 stéttina [is] การออกเสียง : stéttina 0 โหวต
20/05/2010 harmónikku [is] การออกเสียง : harmónikku 0 โหวต
20/05/2010 mótgangur [is] การออกเสียง : mótgangur 0 โหวต
20/05/2010 hór [is] การออกเสียง : hór 0 โหวต
20/05/2010 plokkfiskur [is] การออกเสียง : plokkfiskur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/05/2010 Gulli [is] การออกเสียง : Gulli 0 โหวต
02/05/2010 ýra [is] การออกเสียง : ýra 0 โหวต
02/05/2010 vanta [is] การออกเสียง : vanta 0 โหวต
02/05/2010 urra [is] การออกเสียง : urra 0 โหวต
02/05/2010 uppgötva [is] การออกเสียง : uppgötva 0 โหวต
02/05/2010 vaxa [is] การออกเสียง : vaxa 0 โหวต
02/05/2010 þéra [is] การออกเสียง : þéra 0 โหวต
02/05/2010 þeysast [is] การออกเสียง : þeysast 0 โหวต
02/05/2010 þekkjast [is] การออกเสียง : þekkjast 0 โหวต
02/05/2010 þefja [is] การออกเสียง : þefja 0 โหวต
02/05/2010 þakka [is] การออกเสียง : þakka 0 โหวต
02/05/2010 þekja [is] การออกเสียง : þekja 0 โหวต
02/05/2010 yrja [is] การออกเสียง : yrja 0 โหวต
02/05/2010 yla [is] การออกเสียง : yla 0 โหวต
02/05/2010 rautt [is] การออกเสียง : rautt 0 โหวต
02/05/2010 þekkja [is] การออกเสียง : þekkja 0 โหวต
02/05/2010 þarfnast [is] การออกเสียง : þarfnast 0 โหวต
02/05/2010 yppta [is] การออกเสียง : yppta 0 โหวต
02/05/2010 ylja [is] การออกเสียง : ylja 0 โหวต
02/05/2010 ýta [is] การออกเสียง : ýta 0 โหวต
02/05/2010 ýja [is] การออกเสียง : ýja 0 โหวต
02/05/2010 ýla [is] การออกเสียง : ýla 0 โหวต
02/05/2010 þagga [is] การออกเสียง : þagga 0 โหวต
02/05/2010 myntin [is] การออกเสียง : myntin 0 โหวต