ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/11/2010 lærðu [is] การออกเสียง : lærðu 0 โหวต
14/11/2010 lærði [is] การออกเสียง : lærði 0 โหวต
14/11/2010 skeið [is] การออกเสียง : skeið 0 โหวต
14/11/2010 gaffall [is] การออกเสียง : gaffall 0 โหวต
14/11/2010 þjórfé [is] การออกเสียง : þjórfé 0 โหวต
14/11/2010 drekktu [is] การออกเสียง : drekktu 0 โหวต
14/11/2010 snilld [is] การออกเสียง : snilld 0 โหวต
14/11/2010 grænmeti [is] การออกเสียง : grænmeti 0 โหวต
20/05/2010 umgangast [is] การออกเสียง : umgangast 0 โหวต
20/05/2010 túlka [is] การออกเสียง : túlka 0 โหวต
20/05/2010 undirbúa [is] การออกเสียง : undirbúa 0 โหวต
20/05/2010 útvarpa [is] การออกเสียง : útvarpa 0 โหวต
20/05/2010 vaða [is] การออกเสียง : vaða 0 โหวต
20/05/2010 vaka [is] การออกเสียง : vaka 0 โหวต
20/05/2010 útlista [is] การออกเสียง : útlista 0 โหวต
20/05/2010 útbýta [is] การออกเสียง : útbýta 0 โหวต
20/05/2010 útvega [is] การออกเสียง : útvega 0 โหวต
20/05/2010 tvöfalda [is] การออกเสียง : tvöfalda 0 โหวต
20/05/2010 útskýra [is] การออกเสียง : útskýra 0 โหวต
20/05/2010 úthluta [is] การออกเสียง : úthluta 0 โหวต
20/05/2010 útskrifast [is] การออกเสียง : útskrifast 0 โหวต
20/05/2010 útrýma [is] การออกเสียง : útrýma 0 โหวต
20/05/2010 útiloka [is] การออกเสียง : útiloka 0 โหวต
20/05/2010 úldna [is] การออกเสียง : úldna 0 โหวต
20/05/2010 úrskurða [is] การออกเสียง : úrskurða 0 โหวต
20/05/2010 útbúa [is] การออกเสียง : útbúa 0 โหวต
20/05/2010 útfylla [is] การออกเสียง : útfylla 0 โหวต
20/05/2010 varðveita [is] การออกเสียง : varðveita 0 โหวต
20/05/2010 uppskera [is] การออกเสียง : uppskera 0 โหวต
20/05/2010 varpa [is] การออกเสียง : varpa 0 โหวต