ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/08/2015 maccapiœugg [lmo] การออกเสียง : maccapiœugg 0 โหวต
18/08/2015 pioggiattin [lmo] การออกเสียง : pioggiattin 0 โหวต
18/08/2015 pioggiatton [lmo] การออกเสียง : pioggiatton 0 โหวต
18/08/2015 pioggin [lmo] การออกเสียง : pioggin 0 โหวต
18/08/2015 pioggion [lmo] การออกเสียง : pioggion 0 โหวต
18/08/2015 tacagn [lmo] การออกเสียง : tacagn 0 โหวต
18/08/2015 tegnin [lmo] การออกเสียง : tegnin 0 โหวต
18/08/2015 tegnon [lmo] การออกเสียง : tegnon 0 โหวต
18/08/2015 bagolon [lmo] การออกเสียง : bagolon 0 โหวต
18/08/2015 bavellon [lmo] การออกเสียง : bavellon 0 โหวต
18/08/2015 bosion [lmo] การออกเสียง : bosion 0 โหวต
18/08/2015 impostorasc [lmo] การออกเสียง : impostorasc 0 โหวต
18/08/2015 sbraggion [lmo] การออกเสียง : sbraggion 0 โหวต
27/05/2015 Sampeyre [it] การออกเสียง : Sampeyre 0 โหวต
27/05/2015 bolscevico [it] การออกเสียง : bolscevico 0 โหวต
25/05/2015 Nagorno-Karabakh [it] การออกเสียง : Nagorno-Karabakh 0 โหวต
25/05/2015 Quintina [it] การออกเสียง : Quintina 0 โหวต
25/05/2015 ancidere [it] การออกเสียง : ancidere 0 โหวต
25/05/2015 Pollione [it] การออกเสียง : Pollione 0 โหวต
25/05/2015 Ecofin [it] การออกเสียง : Ecofin 0 โหวต
25/05/2015 concipere [it] การออกเสียง : concipere 0 โหวต
25/05/2015 concipiente [it] การออกเสียง : concipiente 0 โหวต
25/05/2015 gravami [it] การออกเสียง : gravami 0 โหวต
25/05/2015 abbagliaggine [it] การออกเสียง : abbagliaggine 0 โหวต
25/05/2015 puntazza [it] การออกเสียง : puntazza 0 โหวต
25/05/2015 abbogliare [it] การออกเสียง : abbogliare 0 โหวต
25/05/2015 valerianella [it] การออกเสียง : valerianella 0 โหวต
25/05/2015 cianobatterio [it] การออกเสียง : cianobatterio 0 โหวต
25/05/2015 abbertescare [it] การออกเสียง : abbertescare 0 โหวต
25/05/2015 arrembate [it] การออกเสียง : arrembate 0 โหวต