ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/05/2017 Opana [en] การออกเสียง : Opana 0 โหวต
22/12/2015 calm [en] การออกเสียง : calm 2 โหวต
05/02/2013 proverbial [en] การออกเสียง : proverbial 0 โหวต
05/02/2013 hayfield [en] การออกเสียง : hayfield 0 โหวต
05/02/2013 civilise [en] การออกเสียง : civilise 0 โหวต
05/02/2013 one-to-one [en] การออกเสียง : one-to-one 2 โหวต
05/02/2013 currently [en] การออกเสียง : currently 3 โหวต
28/12/2012 uncommunicatively [en] การออกเสียง : uncommunicatively 0 โหวต
28/12/2012 unmatched [en] การออกเสียง : unmatched 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/12/2012 unexcelled [en] การออกเสียง : unexcelled 0 โหวต
28/12/2012 Naked Prey [en] การออกเสียง : Naked Prey 0 โหวต
28/12/2012 unexceeded [en] การออกเสียง : unexceeded 0 โหวต
28/12/2012 unequalled [en] การออกเสียง : unequalled 0 โหวต
28/12/2012 incomparably [en] การออกเสียง : incomparably 0 โหวต
28/12/2012 Don Webb [en] การออกเสียง : Don Webb 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/08/2012 coworker [en] การออกเสียง : coworker 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/08/2012 Danika [en] การออกเสียง : Danika 0 โหวต
19/08/2012 selenium [en] การออกเสียง : selenium -1 โหวต
19/08/2012 giraffe [en] การออกเสียง : giraffe 0 โหวต
19/08/2012 accubation [en] การออกเสียง : accubation 0 โหวต
19/08/2012 translate [en] การออกเสียง : translate 1 โหวต
19/08/2012 never been kissed [en] การออกเสียง : never been kissed 1 โหวต
19/08/2012 lodine [en] การออกเสียง : lodine 0 โหวต
19/08/2012 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียง : antidisestablishmentarianism 0 โหวต
19/08/2012 unhelpful [en] การออกเสียง : unhelpful 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/08/2012 invitalize [en] การออกเสียง : invitalize 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด