ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/05/2017 Opana [en] การออกเสียงคำว่า Opana คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2015 calm [en] การออกเสียงคำว่า calm คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2013 proverbial [en] การออกเสียงคำว่า proverbial คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2013 hayfield [en] การออกเสียงคำว่า hayfield คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2013 civilise [en] การออกเสียงคำว่า civilise คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2013 one-to-one [en] การออกเสียงคำว่า one-to-one คะแนนโหวต 2 คะแนน
05/02/2013 currently [en] การออกเสียงคำว่า currently คะแนนโหวต 3 คะแนน
28/12/2012 uncommunicatively [en] การออกเสียงคำว่า uncommunicatively คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2012 unmatched [en] การออกเสียงคำว่า unmatched คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2012 unexcelled [en] การออกเสียงคำว่า unexcelled คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2012 Naked Prey [en] การออกเสียงคำว่า Naked Prey คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2012 unexceeded [en] การออกเสียงคำว่า unexceeded คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2012 unequalled [en] การออกเสียงคำว่า unequalled คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2012 incomparably [en] การออกเสียงคำว่า incomparably คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2012 Don Webb [en] การออกเสียงคำว่า Don Webb คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/08/2012 coworker [en] การออกเสียงคำว่า coworker คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/08/2012 Danika [en] การออกเสียงคำว่า Danika คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/08/2012 selenium [en] การออกเสียงคำว่า selenium คะแนนโหวต -1 คะแนน
19/08/2012 giraffe [en] การออกเสียงคำว่า giraffe คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/08/2012 accubation [en] การออกเสียงคำว่า accubation คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/08/2012 translate [en] การออกเสียงคำว่า translate คะแนนโหวต 1 คะแนน
19/08/2012 never been kissed [en] การออกเสียงคำว่า never been kissed คะแนนโหวต 1 คะแนน
19/08/2012 lodine [en] การออกเสียงคำว่า lodine คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/08/2012 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียงคำว่า antidisestablishmentarianism คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/08/2012 unhelpful [en] การออกเสียงคำว่า unhelpful คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/08/2012 invitalize [en] การออกเสียงคำว่า invitalize คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด