ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/06/2015 労う [ja] การออกเสียงคำว่า 労う คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2015 逆さ富士 [ja] การออกเสียงคำว่า 逆さ富士 คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/06/2015 労わる [ja] การออกเสียงคำว่า 労わる คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2011 頒布 [ja] การออกเสียงคำว่า 頒布 คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 陶芸家 [ja] การออกเสียงคำว่า 陶芸家 คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 tenugui [ja] การออกเสียงคำว่า tenugui คะแนนโหวต -1 คะแนน
21/03/2011 景気循環 [ja] การออกเสียงคำว่า 景気循環 คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 伊藤赤水 [ja] การออกเสียงคำว่า 伊藤赤水 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 無名異焼 [ja] การออกเสียงคำว่า 無名異焼 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 葛飾 北斎 [ja] การออกเสียงคำว่า 葛飾 北斎 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 富嶽三十六景 [ja] การออกเสียงคำว่า 富嶽三十六景 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 駿州江尻 [ja] การออกเสียงคำว่า 駿州江尻 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 神奈川沖浪裏 [ja] การออกเสียงคำว่า 神奈川沖浪裏 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 遮音 [ja] การออกเสียงคำว่า 遮音 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 建具 [ja] การออกเสียงคำว่า 建具 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 英連邦王国 [ja] การออกเสียงคำว่า 英連邦王国 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 gyunyu [ja] การออกเสียงคำว่า gyunyu คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 shukudai [ja] การออกเสียงคำว่า shukudai คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 物々交換 [ja] การออกเสียงคำว่า 物々交換 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 淡々 [ja] การออกเสียงคำว่า 淡々 คะแนนโหวต -1 คะแนน
20/03/2011 継続 [ja] การออกเสียงคำว่า 継続 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 つかの間 [ja] การออกเสียงคำว่า つかの間 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 日本人形 [ja] การออกเสียงคำว่า 日本人形 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 附則 [ja] การออกเสียงคำว่า 附則 คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2011 共著 [ja] การออกเสียงคำว่า 共著 คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2011 差止請求 [ja] การออกเสียงคำว่า 差止請求 คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2011 配信不能通知 [ja] การออกเสียงคำว่า 配信不能通知 คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2011 認知機能 [ja] การออกเสียงคำว่า 認知機能 คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2011 知能犯 [ja] การออกเสียงคำว่า 知能犯 คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2011 荒らし [ja] การออกเสียงคำว่า 荒らし คะแนนโหวต 0 คะแนน