ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
02/06/2015 労う [ja] 労う การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2015 逆さ富士 [ja] 逆さ富士 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2015 労わる [ja] 労わる การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2011 頒布 [ja] 頒布 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 陶芸家 [ja] 陶芸家 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 tenugui [ja] tenugui การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 景気循環 [ja] 景気循環 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 伊藤赤水 [ja] 伊藤赤水 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 無名異焼 [ja] 無名異焼 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 葛飾 北斎 [ja] 葛飾 北斎 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 富嶽三十六景 [ja] 富嶽三十六景 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 駿州江尻 [ja] 駿州江尻 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 神奈川沖浪裏 [ja] 神奈川沖浪裏 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 遮音 [ja] 遮音 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 建具 [ja] 建具 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 英連邦王国 [ja] 英連邦王国 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 gyunyu [ja] gyunyu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 shukudai [ja] shukudai การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 物々交換 [ja] 物々交換 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 淡々 [ja] 淡々 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 継続 [ja] 継続 การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/03/2011 つかの間 [ja] つかの間 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 日本人形 [ja] 日本人形 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 附則 [ja] 附則 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/03/2011 共著 [ja] 共著 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/03/2011 差止請求 [ja] 差止請求 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/03/2011 配信不能通知 [ja] 配信不能通知 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/03/2011 認知機能 [ja] 認知機能 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/03/2011 知能犯 [ja] 知能犯 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/03/2011 荒らし [ja] 荒らし การออกเสียง 0คะแนนโหวต