ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
04/09/2009 Hawick [en] การออกเสียงคำว่า Hawick คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด