ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/09/2009 Rochdale [en] การออกเสียงคำว่า Rochdale คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2009 Hawick [en] การออกเสียงคำว่า Hawick คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/08/2009 Scone [en] การออกเสียงคำว่า Scone คะแนนโหวต 5 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/08/2009 sassenach [sco] การออกเสียงคำว่า sassenach คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/08/2009 Drambuie [sco] การออกเสียงคำว่า Drambuie คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด