ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/10/2012 vagina [en] การออกเสียงคำว่า vagina คะแนนโหวต -1 คะแนน
05/10/2012 exacerbate [en] การออกเสียงคำว่า exacerbate คะแนนโหวต 0 คะแนน