ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/01/2010 saviour [en] การออกเสียงคำว่า saviour คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2010 ruled [en] การออกเสียงคำว่า ruled คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/01/2010 blank slate [en] การออกเสียงคำว่า blank slate คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/01/2010 dyslipidemia [en] การออกเสียงคำว่า dyslipidemia คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2010 Crookes [en] การออกเสียงคำว่า Crookes คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2010 illiac [en] การออกเสียงคำว่า illiac คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/01/2010 Kira Nerys [en] การออกเสียงคำว่า Kira Nerys คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/01/2010 vesicular [en] การออกเสียงคำว่า vesicular คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/01/2010 autophagy [en] การออกเสียงคำว่า autophagy คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/01/2010 Louisa [en] การออกเสียงคำว่า Louisa คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2010 Claudia [en] การออกเสียงคำว่า Claudia คะแนนโหวต 2 คะแนน
13/01/2010 conceptualizing [en] การออกเสียงคำว่า conceptualizing คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2010 humanistic [en] การออกเสียงคำว่า humanistic คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2010 Epson [en] การออกเสียงคำว่า Epson คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/01/2010 perpetuated [en] การออกเสียงคำว่า perpetuated คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2010 conversely [en] การออกเสียงคำว่า conversely คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/01/2010 concerning [en] การออกเสียงคำว่า concerning คะแนนโหวต 3 คะแนน
13/01/2010 relying [en] การออกเสียงคำว่า relying คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2010 favourable [en] การออกเสียงคำว่า favourable คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/01/2010 chunder [en] การออกเสียงคำว่า chunder คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2010 Bajor [en] การออกเสียงคำว่า Bajor คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2010 myrosinase [en] การออกเสียงคำว่า myrosinase คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2010 pot-herb [en] การออกเสียงคำว่า pot-herb คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2010 dearly [en] การออกเสียงคำว่า dearly คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2010 upmarket [en] การออกเสียงคำว่า upmarket คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/01/2010 sneaky [en] การออกเสียงคำว่า sneaky คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2009 anglewise [en] การออกเสียงคำว่า anglewise คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2009 awing [en] การออกเสียงคำว่า awing คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2009 annuities [en] การออกเสียงคำว่า annuities คะแนนโหวต -1 คะแนน
17/12/2009 poutine [en] การออกเสียงคำว่า poutine คะแนนโหวต -2 คะแนน