ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/01/2010 saviour [en] saviour การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2010 ruled [en] ruled การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/01/2010 blank slate [en] blank slate การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/01/2010 dyslipidemia [en] dyslipidemia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2010 Crookes [en] Crookes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2010 illiac [en] illiac การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/01/2010 cristae [en] cristae การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/01/2010 Kira Nerys [en] Kira Nerys การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/01/2010 vesicular [en] vesicular การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/01/2010 autophagy [en] autophagy การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/01/2010 Louisa [en] Louisa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 Claudia [en] Claudia การออกเสียง 2คะแนนโหวต
13/01/2010 conceptualizing [en] conceptualizing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 humanistic [en] humanistic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 Epson [en] Epson การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/01/2010 perpetuated [en] perpetuated การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 conversely [en] conversely การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/01/2010 concerning [en] concerning การออกเสียง 3คะแนนโหวต
13/01/2010 relying [en] relying การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 favourable [en] favourable การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/01/2010 chunder [en] chunder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 Bajor [en] Bajor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 myrosinase [en] myrosinase การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 pot-herb [en] pot-herb การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 dearly [en] dearly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 upmarket [en] upmarket การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/01/2010 sneaky [en] sneaky การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2009 anglewise [en] anglewise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2009 awing [en] awing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2009 annuities [en] annuities การออกเสียง -1คะแนนโหวต