ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/01/2010 wrath [en] การออกเสียงคำว่า wrath คะแนนโหวต -1 คะแนน
20/01/2010 telecast [en] การออกเสียงคำว่า telecast คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/01/2010 tailpipe [en] การออกเสียงคำว่า tailpipe คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/01/2010 plagiarized [en] การออกเสียงคำว่า plagiarized คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 Burroughs [en] การออกเสียงคำว่า Burroughs คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 devo [en] การออกเสียงคำว่า devo คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 glycolic peel [en] การออกเสียงคำว่า glycolic peel คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 unipotent [en] การออกเสียงคำว่า unipotent คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 multipotent [en] การออกเสียงคำว่า multipotent คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 fibrocartilage [en] การออกเสียงคำว่า fibrocartilage คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 hyaline [en] การออกเสียงคำว่า hyaline คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 chondrocyte [en] การออกเสียงคำว่า chondrocyte คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 chondroblast [en] การออกเสียงคำว่า chondroblast คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 areolar [en] การออกเสียงคำว่า areolar คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 proteoglycan [en] การออกเสียงคำว่า proteoglycan คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/01/2010 reticular [en] การออกเสียงคำว่า reticular คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 phagocytize [en] การออกเสียงคำว่า phagocytize คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 Adipocyte [en] การออกเสียงคำว่า Adipocyte คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 Fibroblast [en] การออกเสียงคำว่า Fibroblast คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 ureter [en] การออกเสียงคำว่า ureter คะแนนโหวต -1 คะแนน
19/01/2010 serous [en] การออกเสียงคำว่า serous คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 Codon [en] การออกเสียงคำว่า Codon คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2010 pluripotent [en] การออกเสียงคำว่า pluripotent คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2010 anxiously [en] การออกเสียงคำว่า anxiously คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/01/2010 biomolecule [en] การออกเสียงคำว่า biomolecule คะแนนโหวต 1 คะแนน
15/01/2010 Richter [en] การออกเสียงคำว่า Richter คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2010 defy [en] การออกเสียงคำว่า defy คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/01/2010 waddling [en] การออกเสียงคำว่า waddling คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2010 Reagan [en] การออกเสียงคำว่า Reagan คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2010 mightiest [en] การออกเสียงคำว่า mightiest คะแนนโหวต 0 คะแนน