ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/01/2010 thresher [en] การออกเสียง : thresher 0 โหวต
21/01/2010 dentifrice [en] การออกเสียง : dentifrice 0 โหวต
21/01/2010 denticle [en] การออกเสียง : denticle 0 โหวต
21/01/2010 nictitating [en] การออกเสียง : nictitating 0 โหวต
21/01/2010 pelvic [en] การออกเสียง : pelvic 0 โหวต
21/01/2010 clasper [en] การออกเสียง : clasper 0 โหวต
21/01/2010 Pliocene [en] การออกเสียง : Pliocene 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/01/2010 Eocene [en] การออกเสียง : Eocene 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/01/2010 urogenital [en] การออกเสียง : urogenital 0 โหวต
21/01/2010 piscivore [en] การออกเสียง : piscivore 0 โหวต
21/01/2010 insectivore [en] การออกเสียง : insectivore 0 โหวต
21/01/2010 placation [en] การออกเสียง : placation 0 โหวต
21/01/2010 placoid [en] การออกเสียง : placoid 0 โหวต
21/01/2010 echolocation [en] การออกเสียง : echolocation 0 โหวต
21/01/2010 hydrothermal [en] การออกเสียง : hydrothermal 0 โหวต
21/01/2010 pharynges [en] การออกเสียง : pharynges 0 โหวต
21/01/2010 chitinous [en] การออกเสียง : chitinous 0 โหวต
21/01/2010 ganglia [en] การออกเสียง : ganglia 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/01/2010 epipelagic [en] การออกเสียง : epipelagic 0 โหวต
21/01/2010 rostral [en] การออกเสียง : rostral 0 โหวต
21/01/2010 biramous [en] การออกเสียง : biramous 0 โหวต
21/01/2010 somite [en] การออกเสียง : somite 0 โหวต
21/01/2010 occasional [en] การออกเสียง : occasional 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 American Apparel [en] การออกเสียง : American Apparel 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 pudding [en] การออกเสียง : pudding -1 โหวต
20/01/2010 rev [en] การออกเสียง : rev 0 โหวต
20/01/2010 larva [en] การออกเสียง : larva 0 โหวต
20/01/2010 fruitfly [en] การออกเสียง : fruitfly 0 โหวต
20/01/2010 tagging [en] การออกเสียง : tagging 0 โหวต
20/01/2010 wrath [en] การออกเสียง : wrath -2 โหวต