ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/01/2010 troglobite [en] การออกเสียงคำว่า troglobite คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 detritivore [en] การออกเสียงคำว่า detritivore คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 mynah bird [en] การออกเสียงคำว่า mynah bird คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 musk [en] การออกเสียงคำว่า musk คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 mandrill [en] การออกเสียงคำว่า mandrill คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 ringtail [en] การออกเสียงคำว่า ringtail คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 pseudocone [en] การออกเสียงคำว่า pseudocone คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 inability [en] การออกเสียงคำว่า inability คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/01/2010 short-tail [en] การออกเสียงคำว่า short-tail คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/01/2010 dormouse [en] การออกเสียงคำว่า dormouse คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 orangutan [en] การออกเสียงคำว่า orangutan คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 pony [en] การออกเสียงคำว่า pony คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/01/2010 Seastar [en] การออกเสียงคำว่า Seastar คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 mite [en] การออกเสียงคำว่า mite คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/01/2010 daytona [en] การออกเสียงคำว่า daytona คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 segment [en] การออกเสียงคำว่า segment คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/01/2010 antennal [en] การออกเสียงคำว่า antennal คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 labium [en] การออกเสียงคำว่า labium คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 sclerite [en] การออกเสียงคำว่า sclerite คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 apterous [en] การออกเสียงคำว่า apterous คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 pseudopupil [en] การออกเสียงคำว่า pseudopupil คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 basal [en] การออกเสียงคำว่า basal คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 biomimetic [en] การออกเสียงคำว่า biomimetic คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/01/2010 microlens [en] การออกเสียงคำว่า microlens คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 spermatophore [en] การออกเสียงคำว่า spermatophore คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 excite [en] การออกเสียงคำว่า excite คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/01/2010 ommatidium [en] การออกเสียงคำว่า ommatidium คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 diptera [en] การออกเสียงคำว่า diptera คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 rhabdomere [en] การออกเสียงคำว่า rhabdomere คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 rhabdom [en] การออกเสียงคำว่า rhabdom คะแนนโหวต 0 คะแนน