ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
21/01/2010 troglobite [en] troglobite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 detritivore [en] detritivore การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 mynah bird [en] mynah bird การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 musk [en] musk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 mandrill [en] mandrill การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 ringtail [en] ringtail การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 pseudocone [en] pseudocone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 inability [en] inability การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/01/2010 short-tail [en] short-tail การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/01/2010 dormouse [en] dormouse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 orangutan [en] orangutan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 pony [en] pony การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/01/2010 Seastar [en] Seastar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 mite [en] mite การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/01/2010 daytona [en] daytona การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 segment [en] segment การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 antennal [en] antennal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 labium [en] labium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 sclerite [en] sclerite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 apterous [en] apterous การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 pseudopupil [en] pseudopupil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 basal [en] basal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 biomimetic [en] biomimetic การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/01/2010 microlens [en] microlens การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 spermatophore [en] spermatophore การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 excite [en] excite การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/01/2010 ommatidium [en] ommatidium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 diptera [en] diptera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 rhabdomere [en] rhabdomere การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 rhabdom [en] rhabdom การออกเสียง 0คะแนนโหวต